V Praze se masívně investuje do střešních fotovoltaik za účelem úspor a rozvoje komunitní energetiky

Na území hlavního města Prahy  letos vznikne několik fotovoltaických elektráren. Budou vyrábět zelenou elektřinu určenou ke spotřebě přímo v místě instalací na střechách škol či také vodárenských objektů.

Zdroj: S-Power

Soláry na školách

Energetická krize z minulých let zacloumala rozpočtem nejen u domácností, ale i u veřejných institucí. Na tuto situaci se rozhodla městská část Praha 8 zareagovat a nechat postavit na střechy svých základních škol fotovoltaické elektrárny, které by mohly snížit výdaje za elektrickou energii. 

„V současné době máme rozpracováno, popřípadě v určité fázi realizace 18 fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny na střechách základních a mateřských škol zřízených městskou částí Praha 8,“ řekl Matěj Fichtner (ANO), místostarosta MČ Praha 8.

Ušetřené peníze pak školy mohou investovat do jiných aktivit. Cena fotovoltaické elektrárny se podle tvaru a technických podmínek střechy pohybuje mezi třemi až sedmi miliony korun. Nákup byl realizován za podpory evropských dotací.

„Cílem tohoto projektu je, abychom poskytli městské části určitou odolnost proti tomu, aby se městská část dostala potenciálně do situace, kdy by ty výdaje na elektrickou energii byly neudržitelné. Toto nám poskytuje určitou jistotu,“ řekl Matěj Fichtner (ANO), místostarosta MČ Praha 8.

Pražské školy tento projekt vítají, k naprosté dokonalosti ale přeci jen ještě něco chybí. Jedná se o možnost sdílení vyrobené energie za účelem rozvoje komunitní energie.

„Hlavní je, pokud mi je známo, že nebyla schválena možnost komunitního sdílení té energie, protože třeba přes léto, kdy to bude vyrábět nejvíce, je škola v podstatě zavřená, takže tam zase můžeme ty přebytky posílat někam jinam, ale je potřeba, aby to bylo technologicky i po právní stránce možné,“ dodává ředitel Ivo Mlejnecký, ředitel ZŠ Burešova.

Soláry na 15 vodohospodářských budovách

Kromě střech školy hodlá Praha investovat do solárů i na 15 vodohospodářských budovách v majetku hlavního města. Tyto fotovoltaiky vzniknou na budovách městských podniků Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) a Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou město spoluvlastní spolu s francouzskou Veolií.

Letos zde vzniknou fotovoltaické elektrárny, které budou vyrábět elektřinu určenou ke spotřebě přímo v místě instalace. Instalace letošních 15 elektráren podle předsedy představenstva PVS Pavla Válka ušetří asi deset milionů korun ročně, o které bude levnější voda pro Pražany. 

„Snížíme cenu elektřiny na těch objektech a samozřejmě to promítneme do ceny vodného a stočného,“ řekl Válka.

První fotoovoltaiku již v Praze letos dokončili na vodojemu v Modřanech. Letošní instalace jsou zároveň jen první částí rozsáhlejšího plánu na instalaci fotovoltaiky. PVS k tomu podle Válka identifikovala přes 70 vhodných objektů, hotovo chce mít do roku 2027.

 „Pokud by to dospělo k tomu, že by to byla celá uvažovaná kapacita, která je v podstatě desetinásobná, tak se bavíme o 100 milionech korun, což je třetina nákladů na elektrickou energii, takže vliv do ceny vodného a stočného by byl již poměrně významný,“ dodal ředitel PVK Petr Mrkos.

Elektrárny PVS vyjdou podle Válka na asi 85 milionů korun, 15 milionů z toho firma získá z dotace. PVK svoje instalace za 10,5 milionu korun uhradí z fondu Veolie určeného k těmto účelům. Válek dodal, že evropské dotace chce firma k instalaci dalších elektráren využívat i v budoucnu.

Praha také zvažuje umístění fotovoltaických panelů na střechu nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Hlavní město plánuje solární panely instalovat i na další městské budovy.