V Polsku se připravuje více 14 GW nových fotovoltaických projektů

Polský Institut obnovitelné energie (IEO) ve svém pravidelném reportu monitoruje vývoj fotovoltaiky. V současnosti se díky aukcím v Polsku developuje více než 14 GW fotovoltaických projektů. Asi 5 GW z nich již má platné stavební povolení.

Zdroj: IEO

Boom zelené energetiky

V letošním roce instalovaný výkon v polské fotovoltaice překonal hranici 6,5 GW, což je více než dvojnásobek instalované kapacity v Česku. Díky aukcím, které se v Polsku pravidelně konají na podporu solárních, větrných a biomasových zdrojů, prudce u našich severních sousedů stoupá instalovaný výkon v obnovitelných zdrojích energie (OZE).

Ve svém reportu IEO odhaduje kapacitu nových projektů OZE v jednotlivých fázích vývoje projektu, zejména počty a kapacity větrných a fotovoltaických elektráren.  Projekty, které disponují povolením ke stavbě a  schválenými podmínkami pro připojení do síti, mohou být přijaty do aukcí.

IEO odhaduje, že pro letošní druhou aukci na nové OZE (plánována na 7. a 9. prosince 2021), zbývá schválit cca 600 MW fotovoltaických projektů s výkonem nad 1 MW a 200 MW projektů s výkonem pod 1 MW.

Po vypořádání aukčního mechanismu se část nejdražších projektů přihlášených do aukcí sníží o 20 %. Na druhou stranu se může stát, že nabízené objemy nebudou plně využity, např. z důvodu nedostatečné nabídky projektů a dostatečného počtu nabídek v aukci.

Pokud se jedná o větrné elektrárny, pak predikce IEO jsou výrazně skromnější než u fotovoltaiky. Analytici odhadují, že aukce by se mohly aktivně zúčastnit projekty větrných elektráren s kapacitou cca 200 MW.

Obří boom fotovoltaiky

Na konci září vzrostla instalovaná kapacita polských fotovoltaických elektráren na více než 6 100 MWp, což je téměř dvojnásobek kapacity fotovoltaiky v Česku. Podle analytiků se v letošním roce postaví více než 3 000 MW nových fotovoltaických elektráren (FVE).

Podle informací analytiků IEO je v současné době na trhu ve fázi vývoje více než 14 GW fotovoltaických projektů. Asi 5 GW již má stavební povolení. Databáze IEO  zahrnuje projekty s různou kapacitou – do 1 MW, tak i větší farmy, které přesahují i 100 MW.

V roce 2022 je podle IEO reálné, že v Polsku dojde k dalšímu boomu fotovoltaiky, a to zejména v segmentu velkých pozemních FVE. Instalovaná kapacita nových FVE může vzrůst až na 10 GW do konce roku 2022,  a dokonce až na 30 GW do konce roku 2030.