V Kalifornii vyroste největší bateriové úložiště na světě

Provozovatel největšího bateriového úložiště na světě, které se nachází v americkém státě Kalifornie, oznámil plány na rozšíření svého zařízení. Již v polovině příštího roku by tak úložiště Moss Landing mohlo disponovat výkonem 750 MW a kapacitou 3000 MWh, tedy téměř dvojnásobkem současných hodnot.

Zdroj: LEAG

Velké ambice

Bateriová akumulace se v posledních letech dostává do centra pozornosti, a to zejména s ohledem na rychlý rozvoj využívání intermitentních obnovitelných zdrojů. Stejně jako v případě obnovitelných zdrojů probíhá výstavba bateriových úložišť jak přímo u spotřebitelů elektřiny, tak i v podobě velkých centrálních zařízení, která jsou připojena do distribučních či přenosových soustav.

Příkladem centrálních úložišť může být i bateriové úložiště Moss Landing, které zahájilo komerční provoz na začátku loňského roku a aktuálně je největším zařízením svého druhu na světě. V posledních měsících se nicméně objevují plány na budování podobných zařízení, která by mohla Moss Landing připravit o jeho prvenství. Společnost Vistra, která úložiště provozuje, však oznámila plány na jeho rozšíření.

Společnost zároveň již podnikla za účelem realizace třetí fáze projektu i konkrétní kroky, kdy uzavřela dohodu s kalifornskou energetickou společností Pacific Gas and Electric Company (PG&E) související se zdrojovou přiměřeností s trváním 15 let. První dvě fáze projektu zajistily úložišti světové prvenství s parametry instalovaného výkonu a kapacity o hodnotách 400 MW / 1600 MWh, třetí fáze je má rozšířit o dalších 350 MW / 1400 MWh.

„Tímto plánovaným rozšířením přibližujeme Moss Landing blíže jeho plnému potenciálu. S dalšími fázemi by tento projekt mohl eventuálně dosáhnout 1500 MW, což je dostatečný výkon pro napájení zhruba 1,125 milionů domácností napříč státem Kalifornie bezemisní elektřinou,“ uvedl Curt Morgan, výkonný ředitel společnosti Vistra.

Hodnota 1500 MW s odpovídající akumulační kapacitou 6000 MWh je aktuálně stropem, který souvisí s dostupnou kapacitou pro vyvedení výkonu. Rozšíření zařízení na tyto parametry by nicméně bylo podmíněno tržními podmínkami, které by to musely umožňovat.

Aktuálně plánované rozšíření by mohlo být provedeno velmi rychle. Při získání všech potřených povolení Vistra počítá se zahájením realizace třetí fáze během letošního května, komerční povoz by poté mohl být zahájen do června příštího roku.

Omezení provozu

Přestože se bateriové úložiště Moss Landing může pyšnit titulem největšího zařízení svého druhu na světě, již od loňského září je kapacita zařízení omezena na pouhou čtvrtinu. Příčinou byla aktivace systému pro potlačení přehřívání baterií, který ve výsledku celé úložiště kvůli svému selhání poškodil. Následně tak byla z provozu vyřazena celá první fáze projektu o parametrech 300 MW / 1200 MWh a v provozu zůstává pouze druhá fáze, rozšíření s výkonem 100 MW a kapacitou 400 MWh.

Společnost Vistra kromě plánů na rozšíření úložiště zveřejnila i detailní výsledky vyšetřování incidentu z loňského září, který většinu úložiště ochromil. Přestože zpočátku bylo ve hře podezření na přehřívání bateriových článků, které vyústilo ke vzniku kouře a následné aktivaci systému pro potlačení přehřívání, podle vyjádření společnosti primární příčinou zřejmě nebylo selhání baterií.

Ze zatím neznámých příčin se kouř do prostor s bateriovými racky podle společnosti dostal skrz systém ventilace. Vzhledem k nesprávnému naprogramování systém zareagoval na nižší hodnoty zakouření, než na jaké měl být nastaven, a následně došlo k uvolnění vody pro ochlazení baterií.

Část spojek flexibilních hadic nicméně netěsnila a rovněž některé trubky, které jsou součástí systému pro ochlazování baterií, selhaly. To vyústilo v situaci, kdy byla voda rozstřikována na bateriové racky. Následný elektrický zkrat způsobil vznik dalšího kouře, což vedlo k uvolnění chladicí vody do dalších částí úložiště a jejich následnému poškození.

Podle společnosti bylo v průběhu této události poškozeno na 7 % bateriových modulů a dále rovněž dalšího zařízení úložiště. Vistra aktuálně spolupracuje s místními regulátory na obnovení provozu první fáze úložiště, přičemž 100 MW výkonu by se mohlo opět dostat do provozu do konce letošního prvního čtvrtletí a zbylých 200 MW poté v průběhu druhého čtvrtletí.