V Jablonci nad Nisou vyrostou na střechách komunitní soláry za 200 milionů

Na severu Čech se chystá obří komunitní projekt. Město Jablonec nad Nisou bude investovat téměř  200 milionů korun do střešních solárů. Město tuto investici plánuje realizovat v následujících letech prostřednictvím městské společnosti Jablonecká energetická společnost.

Zdroj: Jablonecká energetická společnost

Obří projekt

Jablonecká energetická společnost (JES), kterou vlastní město Jablonec nad Nisou, již v r roce 2022 jsme spustili výstavbu prvních střešních fotovoltaických elektráren. Vyrobenou energii využívá JES k vlastní spotřebě zdrojů a také k předehřevu teplé vody pro své zákazníky. „Naším hlavním úkolem pro rok 2023 je příprava pro zapojení komunitní energetiky,“ uvádí JES na svém webu.

JES, která teplem a teplou vodou zásobuje velkou část města, chce vybudovat na střechách svých a městských budov solární elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 3,6 megawattu (MW) a k tomu pořídit bateriové úložiště s kapacitou tří megawatthodin (MWh). Uvedl to ředitel společnosti Boris Pospíšil.

„Na tuto investici máme připravené vlastní prostředky a současně budeme žádat modernizační fond o dotaci. Máme spočítáno, že získat bychom mohli přibližně 98 milionů korun. Cílem výstavby fotovoltaických elektráren je především zajištění spotřeby dotčených objektů, to znamená tam, kde bude fotovoltaická elektrárna vybudována, a dalších přidružených objektů v první fázi pouze městských,“ doplnil Pospíšil.

Rozvoj komunitní energetiky

JES již na projektu „městských solárů“ pracuje několik měsíců. Tento projekt v první fázi spočívá v osazení několika desítek střech vlastních i městských objektů fotovoltaickými elektrárnami (FVE) o celkovém výkonu cca 3 MWp.

Projekt by měl být základem komunitní energetiky. Cílem projektu je poskytnout městu a jeho občanům obnovitelnou energii za přiměřené ceny.

Pro instalaci FVE si v Jablonci vytipovali celkem 91 objektů, z nichž 11 vlastní JES a jsou to převážně bývalé výměníky, které dnes slouží jako blokové kotelny s technologiemi pro výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody. Dalších 80 objektů patří městu, jej to např. o bazén, městská sportovní hala nebo školní budovy, jejichž střechy splňují požadované parametry pro instalaci FVE

Vytipované objekty si již JES prověřilo z hlediska statiky a požárně bezpečnostního řešení. Instalace FVE o výkonu více než 50 kWp, kterých je v rámci projektu necelá třetina, vyžaduje navíc stavební povolení, a s tím související projektovou dokumentaci. 

„Ke všem objektům je potřeba získat stavební dokumentaci pro zakreslení panelů a přípravu základních výkresů. Velmi si vážíme vstřícného přístupu a spolupráce stavebního archivu, stavebního úřadu, památkářů, hasičů a zaměstnanců magistrátu obecně, cítíme maximální podporu,” řekl Martin Kočí, říká manažer obchodu a projektů v JES.

Na technické specifikaci pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele spolupracuje JES  s odbornými partnery na ČVUT.  Zhotovitele díla podle zákona o zadávání veřejných zakázek by si mělo JES  vybrat během léta. Vedle instalace FVE bude součástí požadavků výběrového řízení také implementace řízení výroby a spotřeby vyrobené elektrické energie. 

Čekání na legislativu

„Komunitní energetika – tedy sdílená výroba energií – je u nás novinkou. Rakušané jsou o trochu dál, ale v podstatě se dá říct, že i v Evropě jde o nový směr. V České republice v současné době prochází schvalovacím procesem legislativní rámec a nejen my netrpělivě očekáváme přijetí novely energetického zákona,“ uvedl Petr Roubíček, předseda představenstva společnosti.

„S tím samozřejmě souvisí řada dalších věcí, od poplatků za distribuci přes změny v tarifní struktuře po ochranu spotřebitelů. Chceme ale být připraveni se do systému zapojit. V konečném důsledku to přinese benefity nejen našim odběratelům, ale celému městu,“ dodal Roubíček,

Podle Roubíčka v současné době probíhá proces nastavení obchodně-právních podmínek mezi městem a JE, které se týkají nejen vlastní realizace, ale i následného provozu solárů v Jablonci.

Projekt  na bázi konceptu „projektuj a postav“

Jablonecká energetická nyní podle Pospíšila dokončuje žádost o dotaci na výstavbu elektráren i pořízení baterií, zahájila také předběžné tržní konzultace s vybranými subjekty, které by se měly podílet na realizaci projektu.

„Zakázka bude zadávána jako veřejná nadlimitní zakázka a realizována bude systémem design & build (projektuj a postav),“ upřesnil Pospíšil.

Podle primátora Miloše Veleho (ODS) je energetika pro vedení města prioritou. Je rád, že má město společnost, která je schopna ji řešit.

„My jako město bychom si neuměli s tím projektem fotovoltaiky poradit, nemáme na to kapacity, nemáme k tomu dostatečný počet lidí a v tak rychlé době bychom nebyli ani schopni takový tým vybudovat,“ řekl primátor. Fotovoltaika je podle něj jednou z cest, jak snížit provozní náklady města.

„Za předpokladu, že dotaci dostaneme, vybereme dodavatele a vše půjde podle plánu, budeme mít do konce letošního roku nainstalované FVE o výkonu 1,1 MWp, tedy zhruba třetinu zamýšleného objemu, na celkem 20 objektech. Kromě menších instalací do výkonu 50 kWp na střechách našich zdrojů by se mělo jednat o velké FVE s výkonem nad 50 kWp na budovách škol Liberecká a Mozartova a také na střeše bazénu,” popsal plány projektový manažer JES Martin Kočí.

S využitím slunce jako zdroje energie v energetickém mixu Jablonecká energetická počítala už dříve. „Již v roce 2022 jsme instalovali prvních 27 panelů o výkonu 10  kWp na střechu našeho zdroje v ulici Boženy Němcové,“ připoměnl Martin Kočí a dodává, že podle zkušeností právě s touto realizací nejvíc času zabírají administrativní a přípravné práce. Vlastní instalace trvá pár týdnů.