V Itálii se testuje fotovoltaika umístěna na železničních pražcích

Italská společnost Greenrail na počátku června slavnostně otevřela první pilotní úsek železnice, který je vybaven inteligentními železničními pražci s upevněnými solárními panely. Nové řešení umožňuje udržitelný rozvoj železniční infrastruktury a zároveň úspory energie.

Zdroj: Greenrail

Výzkumný projekt

Technologie instalovaných fotovoltaických panelů na italské železniční infrastruktuře nyní testují v praxi výzkumníci z Technické univerzity v italském Miláně. Tvrdí, že použití speciálních pražců, na které jsou instalovány fotovoltaické panely na vzdálenosti 1 km, může přinést roční produkci solární energie ve výši až 35 MWh. Podle vědců má být proces čištění panelů jednoduchý a rychlý.

Za projektem využití fotovoltaických panelů umístěných na železničních pražcích stojí   italská společnost Greenrail, která vyrábí železniční pražce na bázi tradičního betonu nebo z recyklovaných plastů. V rámci testů společnost Greenrail společně s výzkumníky z Technické univerzity v Miláně ověřuje potenciál pražců, na kterých jsou instalované solární panely.

Obrovský potenciál

V rámci pilotního projektu byly speciální fotovoltaické pražce rozmístěny na úseku dlouhém 1 km na železniční trati mezi městy Modena a Sassuolo v italském regionu Emilia-Romagna.

Podle zástupce společnosti Greenrail se její pražce vybavené solárními panely snadno instalují a vyrobená energie může být přenesena do elektrické sítě nebo použita pro vlastní spotřebu italských železnic.

Experti společnosti Greenrail předpokládají, že potenciál výroby solární energie pomocí pražců je až 35 MWh/rok na 1 km trati. Uvážíme-li, že v Itálii je v provozu několik tisíc kilometrů železničních tratí, zdá se být energetický potenciál takového využití fotovoltaiky obrovský.