V integrácii OZE Slovensko zatiaľ nekráča smerom, akým ide Európa

V pondelok, 28. Septembra 2020 prebehol už 14. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC), na ktorom prebehla diskusia o budúcnosti Slovenska a zelenej obnove po skončení súčasnej pandemickej krízy na najvyššej úrovni.

Zelený reštart slovenskej ekonomiky

Konferencia CEEC mala tento rok opäť veľmi lákavý program. Diskutovalo sa o dôležitej téme zelenej obnovy európskej ekonomiky a to aj na najvyššej úrovni.

Hneď v prvom paneli diskutovala ministerka Veronika Remišová, ministri Eduard Heger, Ján Budaj, Andrej Doležal, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek a poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbert Kurilla o zelenej obnove a plánoch využitia prostriedkov z fondu Budúca generácia EÚ.

Za obrovské pozitívum diskusie možno považovať skutočnosť, že najčastejšie skloňované slovné spojenie bolo „obnoviteľné zdroje energie“. Slovenské politické elity si uvedomujú, že bez zvýšenia podielu OZE nebude zelený reštart slovenskej ekonomiky možný.

Modernizácia sietí by mala počítať s pripájaním nových OZE

Po diskusii na najvyššej úrovni nasledovali ďalšie bloky, zamerané na modernizáciu sietí, budúcnosť plynu, inovácie v doprave či zelenú obnovu budov. V 3. bloku, paneli zameranom na modernizáciu elektrických sietí diskutoval spolu s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom, Karolom Kósom (SEPS), Tomášom Šipošom (ZSE) a Martinom Slivom (Ernst & Young) aj riaditeľ SAPI, Ján Karaba.

Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) upozornil, že modernizácia a zvyšovanie flexibility sietí musí viesť k tomu, aby sa do siete dalo pripájať výrazne viac obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čo v súčasnosti možné nie je.

„V prístupe integrácie OZE do sietí, žiaľ, Slovensko stále nekráča smerom, ktorým ide západná Európa. Čaká nás však implementácia tzv. Zimného energetického balíčka EK a ak zvládneme implementovať všetky potrebné opatrenia, mala by sa odstrániť aj väčšina súčasných najvážnejších problémov, o ktorých sme v dnešnej panelovej diskusii hovorili. Naďalej platí, že SAPI je pripravená diskutovať a ponúknuť nápady, skúsenosti ale aj komplexné riešenia, ktoré úspešnú implementáciu umožnia,“ hovorí Ján Karaba.

Integrácia OZE

Viac obnoviteľných zdrojov je aj strategickým cieľom Slovenskej republiky. Aj v Národnom energetickom a klimatickom pláne (NECP) sa počíta s výrazným nárastom inštalovaného výkonu OZE, predovšetkým veternej a solárnej energie. NECP hovorí o 950MW, no SAPI dlhodobo navrhuje radikálnejšie zvýšenie a to až na úroveň 1700 MW.

Umiestnenie takýchto objemov inštalovaného výkonu je podľa analýz SAPI možné, no Slovensko musí odblokovať siete a hľadať efektívne spôsoby integrácie OZE do sietí.

Ján Karaba v paneli vyzdvihol aj význam medzinárodných projektov a budovania smartgridov, ako sú napríklad projetky Danube InGrid a Acon, pričom zdôraznil, že cieľom týchto projektov je aj lepšie zapájanie OZE do sústavy.

„Je jasne vidieť, že všetci sa orientujú na obnoviteľné zdroje a aj dekarbonizačný plán predpokladá odblokovanie sietí pre masívny nárast zelených zdrojov. Už teraz sú viaceré projekty pre zvýšenie flexibility sústav, s cieľom lepšej integrácia OZE. V SAPI by sme to ale radi konečne videli aj v praxi. Po dnešnej CEEC si myslím, že konečne je tu správny čas prejsť od slov k činom alebo skôr od projektov k realizáciám,“ vyzýva riaditeľ SAPI.