V Číně uvedli do provozu největší redoxní průtokovou baterii na světě

V říjnu letošního roku byl v čínském městě Dalian uveden do provozu nový systém pro skladování energie na bázi redoxní průtokové baterie. Zařízení  s počáteční kapacitou 400 MWh a výkonem 100 MW bude sloužit jako obrovský akumulátor, jejímž úkolem bude pomáhat při využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: Dalian Rongke Power

Sázka na průtokové baterie

Základem celého zařízení je průtoková vanadová redoxní baterie, jež se zásadně liší od běžných lithium-iontových baterií používaných například v elektromobilech. Elektrolyt v těchto bateriích je rozdělen do dvou velkých nádrží, přičemž k přeměně na elektřinu dochází průchodem kapaliny přes speciální membránu.

Pod pojmem redoxní průtoková baterie (RFB) se rozumí elektrochemické zařízení pro ukládání elektrické energie pomocí vzájemně odděleného anodového a katodového elektrolytu skladovaného v rezervoárech, který je při potřebě vytvořit elektrický proud vháněn do příslušných segmentů elektrochemické cely separovaných od sebe membránou zabraňující promíchání roztoků, ale umožňující výměnu určitých iontů mezi anodovým a katodovým prostorem.

Během provozu anoda odebírá elektrony uvolněné při oxidaci a katoda pak v uzavřeném obvodu tyto přenesené elektrony daruje redukčnímu ději. Přičemž samotné elektrody zůstávají netknuté. Chemické změny probíhají pouze u aktivních látek přítomných v kapalném roztoku. Vyčerpaný elektrolyt po opuštění cely putuje zpět do zásobníku a čeká, než bude regenerován v opačném procesu.

RFB jsou relativně levným řešením pro ukládání elektřiny a z hlediska obnovitelné energie jsou atraktivní zejména proto, že jsou schopné ji skladovat i několik měsíců. To se hodí pro ukládání větrné a solární energie, jejíž výroba bývá ze své podstaty přerušovaná. Tyto zdroje nacházejí využití například při prudkých nárůstech poptávky po energii.

Největší instalace na světě

RFB v čínském Dalianu nebude zpočátku dosahovat takového výkonu, ale je navržena tak, aby se dala rozšiřovat, a nakonec bude poskytovat výkon 200 MW a kapacitu 800 MWh. Celková investice dosáhne více než 530 milionů amerických dolarů. Půjde tak o největší průtokovou baterii na světě.

Tato největší RFB na světě  byla postavena čínskou firmou Dalian Rongke Power, poskytující služby v oblasti energie z vanadových průtokových baterií. Hlavním cílem je zvýšení spolehlivosti dodávek energie v regionu tím, že bude absorbovat energetické špičky a také poskytovat záložní služby pro přenosovou síť v regionu.

Obnovitelné zdroje energie, zejména místní solární a větrné elektrárny,  budou nabíjet RFF v období snížené zátěže, kdy bude elektrická energie transformována na energii chemickou. Ta se v době špičkového zatížení sítě opět přemění na elektřinu, jež bude dodávána spotřebitelům. V širším měřítku má elektrárna sloužit jako ukázka toho, jak mohou RFB zvýšit spolehlivost a schopnost zvládat prudké nárůsty poptávky po energii v celé energetické soustavě.