V Chile sází na dlouhodobou akumulaci energie pomocí zkapalněného vzduchu

Chilsko-britská společnost Highview Enlasa plánuje investovat 150 mil. USD na vývoj a provoz systému k ukládání elektrické energie za využití zkapalněného vzduchu (LAES). Systém je dimenzovaný na uložení 50 MW energie po dobu 10 hodin tak, aby mohlo být v nočních hodinách dodáváno do sítě 100 % obnovitelné energie.

Zdroj: Highview Enlasa

Dlouhodobá akumulace obnovitelné energie  

Projekt úzce souvisí s uhlíkové neutralitou, které chce Chile dosáhnout do roku 2050. Společnost Highview Enlasa, vedená chilským podnikatelem Fernandem Del Sol, se aktivně snaží pomoci vývojem a výstavbou zařízení, která umožňují uskladnit elektrickou energii na déle než šest hodin, aniž by měla negativní dopad na životní prostředí.

V porovnání s tradičními lithiovými bateriemi dokáží LAES fungující na principu zkapalněného vzduchu skladovat energii delší dobu a mají větší kapacitu. Zároveň nemají dlouho životnost a nezatěžují tolik životní prostředí.

Systém bude moci využívat jak samotná firma, tak i ostatní subjekty zapojené do rozvodné sítě. Projekt bude rozvíjen na severu v Chile v okrese Diego de Almagro. Systém je dimenzovaný na uložení 50 MW energie po dobu 10 hodin tak, aby mohlo být v nočních hodinách dodáváno do sítě 100 % obnovitelné energie.

Princip fungování

Technologie Liquid Air Energy Storage (LAES) je založena na zkapalnění vzduchu při teplotě -196 °C, následně je substance uložena ve speciálně vyrobených tancích při nízkém tlaku. Po zahřátí kapaliny na teplotu vzduchu dojde k prudkému zplynování a zvětšení objemu až o 700násobek.

Tato reakce roztočí parní turbínu, která tím vyrobí elektrickou energii. Efektivita celého procesu se pohybuje okolo 60 %, ovšem vývoj nových systémů na zmrazování či ohřívání vzduchu slibuje vyšší účinnost.

Podobný projekt realizují ve Velké Británii společnosti Highview Power and Carlton Power. Obnovitelné zdroje totiž nejsou schopny zajistit stálý, neměnný přísun energie do sítě. Proto se ve Velké Británii připravuje další projekt obří baterie na bázi technologie LAES, která by měla vyrůst poblíž Thurrock’s Tilbury a jejíž kapacita by byla 600 MWh.