V Česku vznikla první drážní solární elektrárna

Správa železnic oznámila ve stanici Děčín- Východ instalaci první fotovoltaické elektrárny na střeše nádražní budovy. Její výkon je 24 kWp, což vyplývá ze zadávací dokumentace pro tuto solární elektrárnu, jenž vyprojektovalo Výzkumné centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Zdroj: SŽD

První pilotní projekt

Solární elektrárna na nádraží v Děčíně představuje pilotní projekt, který poslouží i k získání zkušeností s aplikací fotovoltaiky v drážním prostředí. V srovnání s běžnými komerčními elektrárnami určité odlišnosti je tento projekt specifický. Projekt se například musel vypořádat s otázkou bludných proudů na elektrifikované trati.

Na střechu objektu ve stanici Děčín východ bude umístěno 60 fotovoltaických panelů s celkovou plochou přibližně 106 m2. Instalovaný špičkový výkon elektrárny bude činit 24 kW. Případné přebytky elektrické energie se budou převádět do lokální distribuční sítě Správy železnic. Pokud spotřeba v objektu v budoucnu poroste, bude možné montáží dalších panelů zvyšovat i výkon elektrárny.

Před samotnou instalací elektrárny, která měla proběhnout na konci roku 2021, bylo nutné provést statické posouzení konstrukce krovu a jeho zesílení. Na instalaci elektráreny se podílela společnost Silektro, která uspěla ve výběrovém řízení. Cena díla dosáhla 917 648 korun.

Pokrytí vlastní spotřeby budovy

Záměr na využití plochy střechy k instalaci fotovoltaických panelů vznikal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Její Výzkumné energetické centrum zpracovalo v letech 2019–2020 projekt, který prověřoval i možnost ukládání elektrické energie do baterií a případný prodej přebytků do rozvodné sítě.

Jako nejvýhodnější ale z analýz vyplynula varianta s přímou výrobou elektřiny k pokrývání okamžité spotřeby v nádražní budově.

Inspirace z Rakouska

Rozlehlé plochy drážních budov či nevyužitých pozemků se na české železnici zatím prakticky vůbec k výrobě z obnovitelných zdrojů nevyužívají. Nicméně, s ohledem na trend omezování uhlíkové stopy lze však očekávat, že i toto téma začne v tuzemsku více rezonovat.

Rakouská železnice ÖBB zásobuje všechny budovy, systémy i kontejnerové terminály zásobuje plně obnovitelnou energií. Kvůli zvýšení vlastní výroby z obnovitelných zdrojů energie nyní staví ÖBB-Infrastruktur v Dolním Rakousku první trakční proudovou větrnou turbínu na světě v Höfleinu.

Vyrobená energie míří přímo do železniční infrastruktury, energetické ztráty jsou tak nižší. ÖBB díky deseti vodním elektrárnám a více než dvaceti fotovoltaických elektráren vyrábí elektrickou energii, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí.

Od roku 2018 ÖBB používá stoprocentně obnovitelnou trakční energii. Rakouský dopravce pilotně vyzkoušel i použití prvního fotovoltaického systému na světě, který umístil na protihlukové stěně. I zde je cílem vyrobit trakční proud, který je určený ke spotřebě přímo na železnici.