V Česku se loni vyrobilo více energie z vody, solární energie stagnovala

Na konci roku 2021 výroba energie z fotovoltaických elektráren v České republice meziročně vzrostla o 53 %. V meziročním srovnání však výroba solární energie stagnovala. Naopak, výroba z vodních elektráren vzrostla oproti roku 2020 o 15 %.

Zdroj: Amper Meteo

Růst spotřeby elektřiny

Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je například pandemie COVID-19. Ve čtvrtém kvartále 2021 byla celková spotřeba vyšší o 0,7 % než poslední kvartál 2020.

Pro sledování změn v ekonomice je nutné očistit spotřebu o vliv počasí a také ji generovat pouze pro pracovní dny v čase 8 až 18 hodin,“ konstatuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl.

Po očištění od vlivů počasí je spotřeba za Q4/2021 stále vyšší o 0,5 % než v roce 2020 a o 0,3 % než v roce 2019. Lze tak konstatovat, že se ekonomika na konci roku vracela na předkovidová čísla. V porovnání s třetím kvartálem roku 2021 pak vzrostla spotřeba o 0,7 %.

Celková spotřeba za celý rok 2021 byla vyšší o 4 % oproti předchozímu roku, ale jen o 0,8 % proti období 2015 až 2019. Po očištění o vliv počasí je meziroční růst nakonec jen o 1,2 %, vyšší, což je dáno nižší průměrnou teplotou vzduchu, a tedy i delší topnou sezónou.

Výroba solární energie stagnovala

Výroba FVE byla meziročně ve čtvrtém kvartále výrazně vyšší. V říjnu 2021 byla dokonce výroba dvojnásobná oproti situaci v roce 2020. To ve výsledku znamenalo, že celkově byla výroba z FVE v posledním kvartále meziročně vyšší o 53 %.

Celkově v roce 2021 se vyrobilo nakonec prakticky totožné množství energie z fotovoltaických elektráren jako v roce 2020. Celkově tak FVE za rok 2021 vyrobily 2 164 GWh elektrické energie.

Uplynulý rok nebyl natolik větrný jako rok 2020 a vyrobilo se o 11,6 % méně energie z větru. Podobná situace byla i v závěru roku, kdy se ve čtvrtém kvartále meziročně vyrobilo méně o 4,8 % větrné energie.

Naopak stále velmi dobře si loni vedla výroba z vodních elektráren, která se po suchém období 2015 až 2020 (duben) stabilizuje a má v posledních měsících relativně vyrovnanou výrobu. V roce 2020 byly dokonce zaznamenány povodně během října, naopak podzim 2021 měl srážek podstatně méně, než je obvyklé. I přesto se v roce 2021 vyrobilo z vodních elektráren o 15 % více než v roce 2020.