UCEEB nyní poskytuje bezplatně dlouhodobou předpověď slunečního osvitu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT v Praze nabízí zájemcům službu pod názvem PV Forecast. Tato služba je určena provozovatelům fotovoltaických elektráren. Několik variant této služby umožňuje předpovídání osvitu za účelem lepšího hospodaření s energií získanou ze slunce.

Zdroj: UCEEB

Zdroj: UCEEB

 

Zdarma pro zájemce

Délka předpovědi je 24 až 48 hodin dopředu v hodinových krocích. Služba PV Forecast je založena na několika na sobě nezávislých zdrojích, čímž je zajištěna její spolehlivost. Pro co největší přesnost, je možné v místě, pro které je předpověď počítána, nainstalovat senzor intenzity slunečního ozáření a tím zajistit zpětnou vazbu pro algoritmus.

 

Ten se pak postará o budoucí zpřesnění předpovědi pro danou lokalitu. Pro výpočet předpovědi vyrobeného výkonu fotovoltaické elektrárny je možné využít adaptivní algoritmus, který je spuštěn v lokálním PLC a komunikuje se službou PV Forecast.

 

Tento algoritmus zohledňuje při předpovědi výroby podmínky lokální FV instalace. Dlouhodobé předpovědi jsou nyní zdarma k dispozici pro všechny zájemce.

Vývoj dále pokračuje

 

Na základě naší předpovědi osvitu lze pro jakékoliv místo v České republice vypočítat budoucí energetické zisky z fotovoltaických zdrojů, se kterými kalkulují navazující systémy energetického hospodaření.

 

„Průběžně naši službu dále zkvalitňujeme za pomoci zpětnovazebných senzorů, jejichž instalace pomáhá zpřesnit výsledky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,“ říká vedoucí týmu PV Forecast Vladislav Martínek z Laboratoře fotovoltaických systémů a energetiky ČVUT UCEEB.

 

„Právě variantu dlouhodobé předpovědi, která nevyžaduje instalaci senzoru, jsme se rozhodli poskytovat zdarma, jen na základě registrace na webu PVForecast.cz. Věříme, že dobrým hospodařením s energií, může každý z nás přímo pomoci našemu životnímu prostředí. Délka předpovědi je až pět dní dopředu v hodinových krocích. Služba je založena na několika vzájemně nezávislých zdrojích, čímž je zajištěna její spolehlivost. Jediné, co od zájemců potřebujeme, je poloha místa, pro které chtějí stahovat předpověď,“ dodává Martínek.