Trh solárních panelů se koncentruje: Top 10 výrobců ovládá více než 80 % trhu

Solární energetika se za posledních 10 let razantně proměnila. Deset největších výrobců solárních panelů ovládá nyní více než 80 % trhu, zatímco před 10 lety to bylo pouze 44%. Kdo v současnosti patří k lídrům trhu ve výrobě fotovoltaických panelů?

Zdroj: ČEZ a.s.

Top 10 největších výrobců solárních panelů v roce 2020

Podle studie analytické společnosti PV InfoLink patřily v roce 2020 k největším světovým výrobcům panelů podle množství dodávek tyto společnosti:

Zdroj: SolarEdition/PV InfoLink

Lídrem trhu se v roce 2020 stal čínský výrobce  Longi Solar, který na trh dodal více než 20 GW panelů. Společnost Jinko Solar, která po několik let měla status modulové velmoci, klesla loni na druhé místo. Na třetím místě mezi světovými výrobci se umístila společnost JA Solar, následovaná společnostmi Trina Solar, Canadian Solar, Hanwha Q Cells, Risen, Astronergy, First Solar a Suntech.

Skupina Top 10 výrobců panelů v roce 2020 dodala na trh přibližně 114,1 GW panelů, což představuje dominantní podíl na celkové poptávce ve výši 81,5 %. Prvních pět největších výrobců panelů zaznamenalo výrazný meziroční nárůst o více než 30 % ve srovnání s rokem 2019.

Top 10 výrobců panelů v roce 2011

Ve srovnání s rokem 2019 nedošlo na pozici Top 10 největších výrobců k žádným zásadním změnám, pokud se jedná o složení této „solární extratřídy“. Skupina v letech 2019-2020 zůstala stejná, pouze došlo k mírným posunům mezi jednotlivými firmami co do růstu či poklesu dodávek.

Pokud se jedná o geografické složení skupiny Top 10 výrobců panelů, pak kromě amerického výrobce CdTe tenkostěnných panelů, pocházejí všechny ostatní společnosti z Asie. Kromě  Hanwha Q-Cells (Jižní Korea) trh ovládají čínské společnosti

Úplně odlišná situace panovala na trhu v roce 2011. Před 10 lety byla „lídrem trhu“ čínská společnost Yingli, následována americkým výrobce First Solar. K největším světovým výrobcům před 10 lety patřilo japonská společnost Sharp a také německá společnost SolarWorld.

Pořadí Top 10 výrobců panelů dle analýzy společnosti IHS Markit v roce 2011 je zachyceno v níže uvedené tabulce:

Rostoucí koncentrace trhu solárních panelů

Asi nejmarkantnějším rozdílem ve vývoji trhu v segmentu výroby solárních panelů v letech 2011 a 2021 představuje v 10-letém srovnání prudký růst koncentrace trhu. Zatímco v roce 2011 Top10 výrobci ovládali 44 % celosvětového trhu panelů, jejich tržní podíl v roce 2021 narostl na  81,5 %.

Tento trend jasně potvrzuje stále větší dominanci velkých výrobců v solárním průmyslu. Vzhledem k tomu, že velcí výrobci fotovoltaických modulů si stanovili ambiciózní cíl růstu dodávek pro rok 2021, očekává se, že podíl Top 10 výrobců na trhu dále poroste spolu s rozšiřováním jejich výrobních kapacit. Podle analytiků PV InfoLink podíl Top 10 výrobců panelů dosáhne více než 90 % celosvětové poptávky.

Do budoucna bude trend koncentrace výroby panelů znamenat „velkou výzvu“ pro podnikání menších výrobců panelů. Velké společnosti v segmentu výroby panelů budou vytvářet aliance s velkými výrobci na straně výrobců článku a waferů, aby podpořily velkou velikost a tlačily na vertikální integraci dodavatelských řetězců.

Takto velcí hráči získají větší kontrolu nad dodávkami surovin, které jsou nutné pro výrobu panelů. Pro malé výrobce solárních panelů to bude znamenat velkou hrozbu s ohledem na jejich postavení a celkovou konkurenceschopnost na trhu ve střednědobém horizontu.