Trápí Vás kontroly překompenzace POZE? Hledáte pomoc?

Téměř 2700 větších zdrojů, z toho asi 1400 budou fotovoltaické elektrárny (FVE) čeká prověrka překompenzace podpory. Za účelem prověření oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, že na konci prodlouženého víkendu (29. října 2019) vyprší lhůta stanovená pro odevzdání vyplněných dotazníků, které byly zaslány všem provozovatelům větších FVE uvedených do provozu v roce 2009. 

Pininterest.com


Výsledky tohoto dotazníkového šetření prokáží, zda jsou tyto FVE podle současných pravidel „překompenzovány“, a zda stát případně přijme opatření, kterým sníží provozovatelům vyplácenou podporu. 

Kde hledat pomoc?

Na situaci ve věci PPP  reaguje, Komora OZE jenž zve majitelé FVE zprovozněných v kontrolovaných letech k semináři k technické podpoře a poradenství ohledně plánovaných kontrol přiměřenosti podpory

Termín semináře: čtvrtek 24. 10. 2019

Místo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, v prostorách Ernst & Young, s.r.o., )

Seminář je rozdělen do dvou částí:

–        12:00 – 14:00 pro provozovatele Malých vodních elektráren. Prosíme o potvrzení účasti  zde na tomto odkazu pro MVE 

–        14:00 – 16:00 pro provozovatele Fotovoltaických elektráren, Větrných elektráren, Bioplynových a biomasových zdrojů. Prosíme o potvrzení účasti zde na tomto odkazu pro FVE, VTE, BPS, Biom

V případě technických komplikací prosíme o potvrzení na email: info@komoraoze.cz 
Další možnosti, jak se vypořádat s dotazníky a výpočtem vnitřního výnosového procenta naleznete na webu prekompenzace.cz.