Těžbu lithia v Kanadě bude pohánět zelená energie

Společnost Snow Lake Lithium staví v Kanadě první plně elektrizovaný důl na lithium na světě. Poblíž dolu buduje korejská korporace LG novou továrnu, kde se bude lithiová surovina zpracovávat na lithium pro výrobu baterií. Celý těžební a výrobní proces zpracování lithia má být 100% poháněn na elektrickou energii, která se bude získávat z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Snow Lake Lithium

Nový dodavatelský řetězec

Lithium je klíčovou součástí moderních bateriových systémů. Většina současných elektromobilů nebo obřích akumulátorů na uskladnění zelené energie využívá především Li-Ion baterie. Ačkoli se vědci i výrobní firmy snaží nahrazovat lithium jinými prvky, tato řešení jsou objemově zatím v naprosté menšině.

Jedním z problémů pro USA a Kanadu je také to, že většina  bateriového byznysu je mimo jejich území. Čína vyrábí 80 % všech akumulátorů, těžbu lithia pak ovládá především Austrálie (40000 tun), Chile (20600 tun), Čína (14000 tun) a Argentina (6200 tun).

Tento nepoměr hodlá změnit kanadská společnost Snow Lake Lithium. Za tímto účelem hodlá společnost otevřít v Kanadě nový lithiový důl, který by mohl zásobovat až pět zdejších velkých továren na akumulátory (Ford, Panasonic/Tesla, LG a dvě chystané GM/LG).

Pokud svůj záměr společnost Snow Lake Lithium realizuje, stane se novým dodavatelem většiny výrobců baterií na americkém kontinentu. Pokud tento projekt uspěje, vznikne velice důležitý severoamerický dodavatelský řetězec pro výrobu lithiových baterií.

Slibný potenciál

Nový kanadský důl by měl řešit těžbu především mechanickou, a nikoli chemickou cestou. Důl bude pohánět výhradně elektřina z obnovitelných zdrojů (98 % z vodních elektráren), což se využije jak k těžbě následnému drcení vstupní suroviny.

V dole se bude těžit hornina obsahující cca 1 procento oxidu lithného. Ten se nejprve zpracuje do podoby spodumenu, tedy silikátu lithia a hliníku, který obsahuje asi 6 procent lithia. Spodumen bude surovinou pro továrnu, kterou na základě podepsané smlouvy v blízkosti dolu vybuduje korejský gigant LG. V továrně vyrobí ze spodumenu lithium ve kvalitě potřebné pro výrobu baterií.

Spodumen má být vhodným materiálem pro další krok, udržitelnou výrobu hydroxidu litného, který je podle společnosti vhodnějším materiálem pro akumulátory s katodami typu NCA, LFP nebo NCM811 (s vysokým podílem niklu, naopak nízkým podílem kobaltu) než uhličitanu litného, který lze ale vyrábět také. Prozatím bylo prozkoumáno jen 1 % oblasti a už nyní byly objeveny zásoby 11,1 milionu tun odpovídající 1% Li2O.

Nový důl by se měl otevřít v roce 2025 nebo 2026. Výsledky vrtů slibují významné zásoby lithia – naznačují, že jako plně funkční lithiový důl by mohl produkovat 160 tisíc tun 6% koncentrátu lithiové rudy ročně po dobu 8 až 10 let. Jestli se vše podaří zrealizovat, měl by důl společnosti Snow Lake Lithium zajistit každým rokem lithium pro baterie do zhruba půl milionu elektromobilů.