Tesla Megapack pro velké podniky v České Republice?

Naše účast na Smart Energy Forum v Listopadu 2020 byla věnována představení ideálního bateriového systému Varta Flex Storage pro malé a střední firmy s instalovaným výkonem od 80 kW až do 600 kW a kapacitou baterií od 150 kWh až do 3.7 MWh na příkladu reálné instalace – viz tento odkaz.

Zdroj: Tesla

Šance pro české společnosti

Pro velké firmy a podniky bychom Vám rádi představili řešení Tesla Megapack. Tesla Megapack je robustní škálovatelné řešení, o kterém slýcháváme z médií, převážně v souvislosti s největšími energetickými projekty na světě. Mezi tyto projekty například patří instalace donedávna světově největšího bateriového systému v Hornsdale v Jižní Austrálii – viz tento odkaz.

V tomto projektu jeden Tesla Megapack disponuje výkonem 1.5 MW a kapacitou do 3 MWh v bateriích. Celkově je takto v Hornsdale nainstalováno sto Tesla Megapacků o celkovém výkonu / kapacitě 150 MW / 194 MWh a v prvních dvou letech toto řešení vydělalo investorům 150 miliónů australských dolarů. Celá investice do této bateriové farmy se vrátila během 3 let provozu – viz tento odkaz.

Tesla Megapack je ale samozřejmě vhodný i pro mnohem menší projekty ve velkých firmách a podnicích o instalovaném výkonu minimálně 1 MW. A zde se naskýtá pro velké podniky v České Republice i možnost čerpání dotací z Modernizačního fondu během let 2021 až 2027.

Tesla Megapack lze využít pro standardní funkce typu :

a. Akumulace přebytků z Fotovoltaické elektrárny.

b. Peak Shaving funkci pro dodržení nasmlouvaného 1/4 hodinového maxima.

c. Snížení měsíční a roční rezervované kapacity (RK).

d. Tarifní optimalizaci, nabíjení baterie (odběr) z nízkého tarifu a vybíjení baterie (dodávka) ve vysokém tarifu.

e. Backup funkci pro úplnou eliminaci krátkých a mnoha hodinových výpadků elektrické energie.

Jaké je návratnost investice?

Návratnost takové investice i s dotačními pobídkami se však stále pohybuje v České Republice v řádu 7-10 let dle velikosti podniku, a to samozřejmě ekonomický ředitel nerad slyší, protože chce návratnost do 5 let. Zlepšení návratnosti investice do Tesla Megapacku se už ale brzy dočkáme díky možnosti využití této baterie i na regulačním trhu v ČR.

Regulační trh má v energetice obrovský technický význam, protože zajišťuje rovnováhu v přenosové soustavě. A velký ekonomický význam nastává pro majitelé Tesla Megapacků v tom, že se mohou stát účastníky tohoto regulačního trhu. Na regulačním trhu je nabídka za 1 kWh (dodanou či odebranou) mnohem vyšší než na silovém trhu. Celkově se pohybuje roční obchodování na regulačním trhu v řádu 5-7 mld Kč v objemu 10-15 GWh. Návratnost investice do Tesla Megapacku se pak v ČR zkrátí ze 7-10 let podobně jako v Hornsdale v Jižní Austrálii, na 3-5 let.

Co je nutno splnit?

Technických podmínek, nutných k účastni bateriového řešení na regulačním trhu je mnoho. Základní podmínkou je minimální rozsah 1 MW, Agregační blok, BSAE. V PPDS terminologii to znamená (pravidla pro připojení do distribuční soustavy), že výrobní modul B2 s minimálním dispozičním výkonem od 1 MW musí splňovat požadavky RfG, kterými jsou schopnost poskytovat data v reálném čase, jako například činný výkon, jalový výkon, diagramový bod VM, potvrzení příjmu zadané hodnoty (P/Q/U), signál o působení ochran a další funkce, které jsou dostupné díky Tesla Megapack vestavěným protokolům Modbus TCP/DNP3/Rest API.

Dále je nutné mít podepsanou smlouvu s agregátorem flexibility o využívání velkokapacitní baterie na regulačním trhu.

Agregátor flexibility funguje jako virtuální elektrárna, která sdružuje výrobce a spotřebitele elektřiny a na základě shromážděných dat a matematických modelů řídí jejich výrobu a spotřebu. Prvním zaregistrovaným agregátorem flexibility v ČR je od března 2021 společnost Nano Energies – viz tento odkaz.

Díky novele energetického zákona v ČR, platné od 1.1.2021, se mohou agregátoři flexibility účastnit obchodování na regulačním trhu. Do budoucna můžeme počítat s tím, že těchto agregátoru flexibility jako účastníků regulačního trhu bude v ČR přibývat, a to především z řad stávajících dodavatelů elektřiny – viz tento odkaz.

Pokud Vás článek zaujal a plánujete v příštích 7 letech investici do velkokapacitní baterie ve vašem malém/středním/velkém podniku s využitím čerpání dotací z Modernizačního fondu během let 2021 až 2027, neváhejte nás kontaktovat na následujících odkazech : https://www.akumulace-energie.cz/ a https://akumulace-energie.smartenergyforum.cz/