Tecomat Foxtrot na výstavě Aquatherm 2022 v Praze ve dnech 19. – 22. dubna 2022

Na výstavě Aquatherm 2022 bude systém Tecomat Foxtrot představen na stánku Katedry TZB FS ČVUT (Hala 4, stánek 427) ve spojení s parametrizovatelným a konfigurovatelným generátorem aplikačního programu iCOOL4 firmy ICT EXPERT s.r.o. Ukáže se zde především ve funkci pokročilého Building Energy Management System (BEMS), reagujicího na nové výzvy turbulentního trhu s elektřinou a přinášejícího svým uživatelům významné úspory energií.

Zdroj: TECO a.s.

Systém Tecomat Foxtrot se softwarovou nádstavbou iCOOL4 je na stánku představen jako otevřený standardizovaný nástroj pro instalační, projektové a inženýrské firmy nebo i pro výrobce specializovaných zařízení, kteří pouhou konfigurací jsou schopni nabídnout pokročilé a komplexní funkce a nabídnout svým zákazníkům významné úspory energií. Tím si mohou významně rozšířit své služby a portfolio svých zákazníků.

Dvojice řídicího systému Tecomat Foxtrot a softwarové nádstavby iCOOL4 (HW + SW) bude prezentována v kontextu s Energetickým konceptem Fenix, ověřeným a datově doložitelným na reálném rodinném domě společně s UCEEB ČVUT v projektu CAMEB RESOPT. Přítomni budou zúčastnění dodavatelé včetně investora a provozovatele tohoto rodinného domu.

BEMS je škálovatelný (BEMS 1 až 4) od základní funkce využití přebytků fotovoltaiky pro ohřev teplé vody, přes řízené dotovatelné sestavy s jednou, dvěma i více nabíječkami elektromobilů, až po sestavy s řízenými přímotopy, tepelnými čerpadly, klimatizací, větráním, stíněním, osvětlením a také s bateriovými uložišti různých kapacit.

Při řízení spotřeby objektu pracuje BEMS aktivně s proudovým omezením hlavního jističe, rezervovaným příkonem (1/4 hodinové maximum), s možnostmi přesunů spotřeb a akumulací dle individuálních priorit uživatele, s dostupností vlastní vyrobené energie (FVE) a aktuální hodinovou sazbou na denním trhu. 

Proto se jedná o systém snižování nákladů na nákup elektrické energie s nejrychlejší návratností na trhu.

Zároveň je BEMS systémově připraven na jednoduchou a bezpečnou adaptaci funkcionality i v budoucnu podle aktuálních změn, například podle změn v legislativě, podle podmínek dodavatelů energie a jejich produktů. Díky datovému rozhraní EnergoApi je výsledná instalace připravena například na implementaci dynamických tarifů, integraci tzv. flexibility nebo na přechod z hodinových spotových cen na 15 minutové.