Svítá konečně na lepší časy pro komunitní energetiku v Česku?

Energetický regulační úřad (ERÚ) sdělil, že hodlá odstranit bariéry pro sdílení elektřiny v bytových domech změnou vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. To by umožnilo rozvoj komunitních energetických projektů již od roku 2023. Kdy se patřičné změny dočkáme?

Zdroj: Wikipedia

O prvních zkušenostech z pilotních projektů v oblasti komunitní energetiky v Česku můžete diskutovat s experty na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu 2021.

Pozitivní počin ERÚ

V Česku již vznikají první komunitní energetické projekty (KEP), ale jejich větší rozvoj blokuje nemožnost sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaickou elektráren mezi členy komunit. Změnu v legislativě může urychlit ERÚ, který 2021 na nedávné konferenci “Rozvoj lokální energetiky a postavení provozovatelů LDS v měnícím se prostředí“ změny pravidel poprvé veřejně představil.

Pokud bude nová vyhláška přijata, pak KEP již zřejmě nebudou muset čekat několik let na přijetí nového energetického zákona. Jestliže ERÚ ve vyhlášce podpoří rozvoj komunitních projektů, pak  by se sdílení elektřiny například z fotovoltaických elektráren v bytových domech mohlo realizovat již od roku 2023.

Podpora z Modernizačního fondu

Změna příslušné vyhlášky ze strany ERÚ by měla umožnit existenci komunit v bytových domech jako samostatných subjektů zúčtování. Díky tomuto uspořádání by zákazníci v jednotlivých bytech mohli uspořit na ceně společně vyrobené elektřiny, kterou by si mezi sebe rozdělili dle předem domluveného klíče.

Jak informovala Ing. Martina Krčová, členka Rady ERÚ, na přípravě vyhlášky se v současnosti pracuje. Její finální znění je zatím předmětem diskuzí s tím, že záměrem ERÚ je vyhlášku schválit během roku 2022 tak, aby nabyla účinností od 1. 1. 2023.

S podporou KEP počítá český stát prostřednictvím investičních dotací z Modernizačního fondu pro projekty v oblasti komunitní energetiky od roku 2022. Nové dotace z Modernizačního fondu budou představeny na přednášce Ing. Jana Kříže, náměstka MŽP pro dotace z fondů EU na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu 2021.

Od roku 2022 bude také možné čerpat investiční dotace v rámci pro výrobny v bytovém sektoru z Národního plánu obnovy skrze program Nová zelená úsporám.