Svět řeší, jak vyřešit nestabilitu obnovitelných zdrojů

Jednou z klíčových podmínek úspěšného přechodu na bezuhlíkovou energetiku v budoucnu je vyřešení problému s nestabilitou obnovitelných zdrojů. Důvodem je skutečnost, že v celé Evropě se větrná a solární energie do roku 2030 přiblíží 60 % celkové výroby elektřiny.

Zdroj: BayWa

Různé způsoby skladování energie

Tlak na řešení nestabilit v rozvodných sítích v blízké budoucnosti enormně poroste. Výzkumná společnost BloombergNEF (BNEF) předpokládá, že v celé Evropě se větrná a solární energie do roku 2030 přiblíží 60 % celkové výroby elektřiny. Podle poslední zprávy IEA bude obnovitelná energie do roku 2026 představovat téměř 95 % nárůstu energetické kapacity ve světě, přičemž solární energie poskytne více než polovinu toho růstu.

Ve světě se testuje řada řešení nestability obnovitelných zdrojů energie, od nejrůznějších systémů jejího ukládání, přes využití obřích datových center jako flexibilních záložních zdrojů elektřiny až po zpřesňování předpovědí slunečního svitu.

Obří datová centra, jejichž havárie by mohly způsobit ochromení nejen počítačových sítí, ale i globální ekonomiky, jsou životně závislá na spolehlivé a nepřetržité dodávce elektřiny. Jsou proto vybavena mnohonásobně jištěnými systémy záložního zásobování a přepínání zátěže, zahrnujícími takzvané UPS zdroje nepřerušovaného napájení, záložní bateriové systémy i dieselové generátory elektřiny. 

Podle studie renomované výzkumné společnosti BNEF z října loňského roku dosáhne celková energetická flexibilita velkých datových center ve Spojeném království, Německu, Irsku, Norsku a Nizozemsku v roce 2030 hodnotu až 16,9 GW, což odpovídá výkonu osmi elektráren velikosti českého Temelína. Datová centra jsou tak svým výpočetním výkonem, fyzickou infrastrukturou a obrovskou kapacitou úložišť z hlediska stability energetické soustavy srovnatelná s inteligentními mikrosítěmi.

Podle BNEF by tato datová centra mohla začít poskytovat také rychlou frekvenční odezvu (FFR) pro udržování stability v národních sítích. Jejich kapacita je podle studie dostatečná, aby pokryla veškeré potřeby FFR, a někteří operátoři datových center už dnes s poskytováním takových služeb pomocí svých systémů UPS začali experimentovat.

Studie ovšem zároveň upozorňuje, že provozovatelé center zatím nemají dostatek znalostí a zkušeností, a proto s větším nasazením váhají. Nedůvěru by mohly prolomit transparentní dohody mezi zákazníky, síťovými operátory a provozovateli. Zajímavou cestou k řešení nestability obnovitelných zdrojů jsou i nové předpovědní modely, které zpřesňují odhad výroby fotovoltaických elektráren v závislosti na oblačnosti. 

Důraz na predikci slunečního osvitu

Britský National Grid Electricity System Operator a Open Climate Fix vyvíjejí systém Nowcasting, který by díky datům ze satelitů a dalších zdrojů a s využitím strojového učení měl umět velice přesně předpovídat vývoj oblačnosti v nejbližších minutách a hodinách.

Další britská společnost, National Grid ESO, která provozuje síť vysokého napětí, oznámila, že díky podobnému systému zvýšila přesnost svých předpovědí slunečního svitu o 33 % a její nejnovější projekt Open Climate Fix by měl předpovídat i krátkodobé výkyvy ve výrobě sluneční energie způsobené lokálním vývojem oblačnosti.

Do podobného projektu se pustila také maďarská energetická společnost MET Group ve spolupráci s IT společností Navitasoft. Projekt kombinuje ukládání energie a optimalizovaný automatizovaný digitální algoritmus, který by měl být schopen stabilizovat přerušovanou výrobu elektřiny. 

Součástí je úložiště s kapacitou téměř 4 MW s dvouhodinovou periodou v areálu elektrárny Dunamenti v Százhalombatta. V Maďarsku v současné době obnovitelné zdroje energie v určitých obdobích zajišťují až čtvrtinu výroby elektřiny.