Svaz průmyslu odmítá návrh na zvýšení podpory pro zelenou energii, kterou mají nově hradit firmy

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro rok 2022, který velkým průmyslovým odběratelům elektřiny může navýšit platbu za takzvané podporované zdroje energie (POZE) o 50 procent, by firmám ještě více zvýšil cenu elektřiny. Před tímto krokem důrazně vládu varoval Svaz průmyslu a dopravy.

 

Hrozba pro český průmysl

Pokud by vláda na návrh ERÚ prosadila zvýšení poplatku na podporu POZE pro firmy, pak by to podle svazu omezilo investice a zvýšilo inflační tlaky. Podniky by byly podle svazu nuceny vyšší cenu elektřiny aspoň zčásti promítnout do koncových cen svých produktů.

Svaz průmyslu a obchodu proto naopak žádá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a vládu, aby snížily poplatek za POZE firmám.

„Žádali jsme vládu, aby řešila růst cen energie i pro firmy. Místo snížení poplatku na POZE, které jsme navrhovali, nás čeká jeho zvýšení. Nečinnost vlády tak nyní firmám zasadí další ránu,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

„Pokud by vláda vyslyšela návrh Svazu průmyslu a dopravy, který má MPO k dispozici, cena elektřiny by se snížila pro všechny odběratele v průmyslu i pro domácnosti,“ dodal Čížek.

Rozhodnutí padne v úterý

„ERÚ již v létě upozorňoval vládu na riziko růstu příspěvku pro podporované zdroje v souvislosti s očekávaným růstem nákladů souvisejících mimo jiné s novelou zákona o POZE. Bližší komentář k příspěvku samotnému (konkrétní čísla) a jeho financování můžeme poskytnout v úterý příštího týdne, kdy bude zveřejněno cenové rozhodnutí pro regulované ceny v elektroenergetice,“ řekl minulý týden mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Skokový nárůst cen energie představuje pro některé firmy nákladový šok a společně s nedostatkem pracovních sil, problémy v logistice, násobným zdražováním, nedostatkem či značným zpožděním dodávek řady vstupů brzdí růst ekonomiky, uvedl svaz. Vyšší cena energie znamená pro nejvíce dotčená energeticky náročná průmyslová odvětví navýšení nákladů o miliardy korun ročně a ovlivnění jejich konkurenceschopnosti.

Podle Čížka se tím snižují zdroje, které by firmy mohly investovat do svého rozvoje, nových technologií nebo projektů souvisejících se zelenou transformací.

V důsledku zdražování energie musí řada firem přistupovat i ke zdražení své produkce, což se projeví ve spotřebitelské inflaci. Řada zejména malých a středních podniků nemá navíc možnost promítnout v dodavatelském řetězci zvýšené vstupy do ceny svých dodávek. Objevují se i případy, kdy náklady na energii vzrostly tak významně, že kromě nutnosti omezit potřebné investice firmy zvažují i omezení své produkce.