Svaz měst a obcí ČR žádá posílení rozvoje moderní energetiky a OZE

Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR se společně obrátili na ministra průmyslu a obchodu s žádostí o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice. Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. 

Fu Systems


Obrovská příležitost

Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů. 

Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře.

Pozice k plnění závazku OZE 2030

Prioritou  SMO ČR v oblasti energetiky bude  energetická soběstačnost ČR, podpora konkurenceschopnosti v městech a obcích a také trvale udržitelný rozvoj energetické zajištěnosti měst a obcí.

SMO ČR požaduje jasnější nastavení příspěvků jednotlivých sektorů a technologií k plnění cíle OZE, a to zejména zpracování ekonomického a technického posouzení potenciálu OZE v ČR. Podle svazu musí být Národní klimato-energetický plán založen na jasném hodnocení technického potenciálu a vyplývajících nákladů různých technologií OZE.

„Podpoříme pouze takový efektivní způsob plnění OZE cíle, který optimalizuje poměr celkových nákladů (jak vstupních investičních, tak následně provozních) na plnění OZE závazku. OZE zdroje musí být vždy individuálně a konkrétně posouzeny dle dispozic a potřeb daného místa, tzv. šité na míru,“ říkají zástupci SMO ČR.

Větší podíl OZE na energetickém mixu

Zástupci SMO ČR požadují odůvodnění vyřazení velkých FV OZE z příspěvku k OZE cíli. Díky tomuto kroku budou města a obce nesmyslně diskriminována. Tento krok jde proti prioritám SMO ČR, konkrétně naplňování priorit zajištění energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje.
 
V oblasti zásobování elektřinou SMO ČR požaduje zvýšení podílů OZE na 24%. „Není důvod, aby v ČR podíl OZE mezi roky 2020 a 2030 na spotřebě elektřiny stoupl jen o 0,2 procentního bodu (0,4 TWh). V současnosti se předpokládá příspěvek OZE v sektoru energetiky pouze 14,2% (10,6 TWh) v roce 2030,“ říkají zástupci  SMO ČR.

Není důvod, aby v ČR podíl OZE mezi roky 2020 a 2030 na spotřebě elektřiny stoupl jen o 0,2 procentního bodu (0,4 TWh). V současnosti se předpokládá příspěvek OZE v sektoru energetiky pouze 14,2% (10,6 TWh) v roce 2030.

Záměrem svazu je podpora většího zapojení OZE (na střechách, v rámci průmyslových zón, na brownfieldech aj.) při pokrytí efektivně řízené spotřeby elektřiny moderního/smart města. Toto řešení přinese městům a obcím čistou energii a rovnoměrné ekonomické oživení všech částí měst a obcí.