Sungrow uvádí na trh efektivní řadu výkonových optimalizérů pro fotovoltaické elektrárny

Přední světový výrobce fotovoltaických střídačů  Sungrow  na veletrhu SNEC v Číně minulý týden představil inteligentní výkonový optimalizér řady SP00S, který je považován za  průkopnický produkt v oblasti výkonové elektroniky na úrovni jednotlivých fotovoltaických panelů (MLPE). Hlavním úkolem tohoto inovativního produktu je  optimalizovat účinnost systému, zvýšit bezpečnost a zlepšit celkový výkon provozu a údržby (O&M) fotovoltaických elektráren.

Zdroj: Sungrow

Zvýšení bezpečnosti i výkonu

Pomocí inteligentního výkonového optimalizéru výkonu SP600S se společnost Sungrow snaží řešit různé problémy, které omezují výkon fotovoltaických systémů. Mezi tyto výzvy patří ztráty výrobní kapacity elektráren v důsledku nesouladu panelů, potenciální bezpečnostní rizika vyplývající z vysokého stejnosměrného napětí, neorganizované rozložení více elektráren a nízká účinnost provozu a údržby.

Jednou z klíčových vlastností optimalizéru SP600S je schopnost nezávislé optimalizace na úrovni jednotlivých panelů, což umožňuje řešit ztráty výrobní kapacity způsobené nesouladem modulů. Faktory, jako je částečné zastínění, prach, stíny stromů a degradace výkonu modulů, mohou vést k nesouladu modulů, což má za následek snížení celkové výrobní kapacity systému.

Inteligentní řídicí technologie společnosti Sungrow eliminuje efekt zastínění, která je integrovaná do optimalizérů SP600S, zjišťuje v reálném čase stav oslunění a optimalizuje zastíněné panely samostatně. Tato technologie zajišťuje optimální provoz celého fotovoltaického systému, čímž se snižují provozní ztráty systému a maximalizuje se výkon. Systém SP600S prokázal potenciál zvýšit po instalaci výrobní výkon o 4 až 30 % v závislosti na aktuálních provozních podmínkách.

Chytré řešení pro střešní solární systémy

Optimalizér SP600S navíc umožňuje velmi flexibilní projektování nosných konstrukcí pro různé typy střešních fotovoltaických elektráren a také eliminuje omezení daná různou orientací střech.  Toto řešení umožňuje zapojení až 30 panelů do 1 stringu, což výrazně zvyšuje výkon střešních instalací v průměru o 20 až 30 %.

Další předností tohoto produktu je možnost kombinovat instalace s různou délkou stringů a rovněž panely s různým výkonem. Takto lze zvýšit flexibilitu projektovaného systému a a současně zlepšit využití střešních prostorů pro výrobu energie.

Nový optimalizér společnosti Sungrow SP600S také zajišťuje komplexní bezpečnost po celou dobu životnosti fotovoltaických systémů. Funkce rychlého vypnutí na úrovni panelu zaručuje bezpečné stejnosměrné napětí, udržuje nízkonapěťový proces instalace a poskytuje bezpečnost při běžné údržbě. V případě mimořádných událostí, jako je například požár, optimalizér rychle vypne příslušné panely do 20 sekund. Tato funkce snižuje napětí v řetězci pod 30 V, čímž se zajišťuje bezpečnost hasičů a minimalizuje ztráty pro vlastníky projektů.

Uvedení inteligentního výkonového optimalizéru SP600S, jenž vyrábí společnost Sungrow, přináší významný průlom v optimalizaci, bezpečnosti a účinnosti fotovoltaických systémů.