SUAS Group získala dotace na nové solární elektrárny

Sokolovská uhelná akciová společnost (SUAS) letos hodlá rozšířit své nově budované portfolio fotovoltaických elektráren. Loni začala stavět solární park u Nového Sedla, letos získala dotace na další projekty.

Zdroj: SUAS

Dotace na pět projektů

První fotovoltaickou elektrárnu v Lipnici postavila SUAS v roce 2022 bez dotací. S výkonem 2,7 megawatt peaku patří k těm menším. Záměrem firmy bylo získat zkušenosti pro další rozšiřování slunečních elektráren. V závěru roku 2022 se SUAS podařilo za 145 milionů korun dokončit další fotovoltaický park u Vintířova a spolu s ním dokončit také stavbu prvního bateriového úložiště v Karlovarském kraji.

Letos SUAS Group získala dotace 211,5 milionu korun na stavbu tří fotovoltaických elektráren na Sokolovsku. Před podpisem je smlouva na čtvrtou solární elektrárnu.

Celkem letos SUAS připravuje  výstavbu dalších pěti projektů solárních elektráren. Jde o součást postupného přechodu firem kolem Sokolovské uhelné na dobu bez těžby a zpracování hnědého uhlí.

Na počátku ledna zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) podepsali se SUAS smlouvy o poskytnutí dotací z Modernizačního fondu na fotovoltaické elektrárny Marie s předpokládaným výkonem čtyři megawatt peak (MWp), na elektrárnu Smolnice II s předpokládaným výkonem 30 MWp a elektrárnu Jiří Severozápad s předpokládaným výkonem 11 MWp.

Celkem by SUAS Group na podporu výstavby elektráren měla dostat z SFŽP zhruba 211,5 milionu korun. Před podpisem je smlouva o poskytnutí dotace na FVE Lipnice II s předpokládaným výkonem 4,5 MWp.

Fotovoltaika jako součást transformace

Celkové odhadované náklady SUSAS na tyto nově podpořené fotovoltaiky dosahují 1,4 miliardy korun.

Na rozvoj dalších fotovoltaik SUAS využívá dotační prostředky. „Co do úspěšnosti při získávání dotací jsme byli v roce 2022 druzí za společností ČEZ,“ řekl člen představenstva SUAS Pavel Poc. Sokolovská společnost využívala dotace z Modernizačního fondu ve výzvě RES+.

„Snažíme se aktivně připravovat transformační projekty, které se stanou součástí moderního energetického mixu v Karlovarském kraji. Chceme jednak přispět k bezproblémovému přechodu na nízkoemisní a bezemisní energetiku. Nové projekty fotovoltaických parků by měly být dokončeny nejpozději na jaře 2028,“ doplnil Poc.