Stát vyhlásil historicky první aukci na podporu obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO oznámilo tento týden, že vypsalo historicky první aukci nových kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). Celkem tak resort chce podpořit větrné parky o výkonu 30 megawattů, nové či obnovené malé vodní elektrárny do celkovém výkonu 7 MW a modernizované bioplynové stanice o výkonu 5 MW. Rozvoj fotovoltaiky stát zatím touto formou nepodpoří.

Zdroj: Portiva

 

Nové forma podpory pro OZE

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Do zákona č. 165/2012 Sb. jsou uvedenou novelou zavedeny nové instituty a vhodné formy provozní podpory výroby elektřiny komplexně pro všechny podporované zdroje energie, a to na období 2022 až 2030.

Pro nové a modernizované výrobny elektřiny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 výrobních jednotek) bude forma podpory výroby elektřiny realizována soutěžními nabídkovými řízeními (aukcemi). Jde o protržní princip, který pro tyto zdroje vyplývá také jako povinnost z legislativy EU, kdy jeho cílem je minimalizace nákladů na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

MPO proto v návaznosti na schválenou NZPOZE a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb. ze dne 22. června 2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo výzvy k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z OZE, a to pro následující kategorie výroben:

Výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;

Malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 7 MWe;

Větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 30 MWe.

Nutnost soutěžení

NZPOZE zachovala pevné výkupní ceny pouze pro malé zdroje. Nové elektrárny nad jeden megawatt elektrického výkonu (v případě větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo od šesti stožárů výše) musejí o výši provozní podpory soutěžit v nabídkovém řízení, tedy v aukci. Cílem těchto aukcí je snížení nákladů na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Zájemci mohou přihlašovat své projekty od 5. října do 7. prosince. Co se týká větrných elektráren, podmínkou přidělení podpory je uvedení do provozu nejpozději na konci roku 2025. Podmínkou účasti v aukci není povolení stavby (projektů ve větrné energetice s platným stavebním povolením je v Česku velmi málo). Maximální výše referenční aukční ceny byla státem stanovena na 2376 Kč/MWh.

Pokud budou uvedené výzvy úspěšné, podaří se v České republice realizovat kapacitu v výrobně energie z OZE v celkové výši 42 MW v nových nebo modernizovaných výrobnách energie, což dále přispěje k dekarbonizaci české energetiky a k dalšímu snížení závislosti na zemním plynu z Ruska.  

Výzvy k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů jsou zveřejněny a vyhlášeny od 19. 9. 2022, lhůta pro podávání nabídek bude zahájena dne 5. 10. 2022. Příjem nabídek bude ukončen 7. 12.2022.