Stát uspěl v dalším sporu se solárníky o náhradu škody ve výši 123 milionů

Stát uspěl již ve druhé kauze ve sporu okolo solárních elektráren z doby fotovoltaického boomu v letech  2008-2010.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) u Krajského soudu v Brně uspěl s nárokem na náhradu škody ve výši 123,6 milionů korun v kauze solární elektrárny Havřice na Zlínsku. Krajský soud v Brně zároveň podle ÚZSVM uznal tři obžalované osoby vinnými a vedle trestů odnětí svobody, propadnutí věcí a peněžitých trestů jim uložil právě i povinnost zaplatit České republice i náhradu škody. Rozsudek je nepravomocný.

Wikipedia


Úspěch ÚZSVM ve sporu se solárníky

Díky kvalitní práci právních zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se Česká republika v dalším trestním řízení ve věci podvodů okolo solárních elektráren domohla nepravomocného přiznání nároku na náhradu škody ve výši převyšující 123 milionů Kč.

ÚZSVM uspěl v rámci trestního řízení vedeného ve věci solární elektrárny Havřice, ve kterém zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do trestního řízení ÚZSVM přihlásil za Českou republiku její nárok na náhradu škody, která jí v důsledku spáchaného podvodu obžalovanými osobami vznikla.

„Krajský soud v Brně všechny tři obžalované osoby uznal vinnými a vedle trestů odnětí svobody, propadnutí věcí a peněžitých trestů jim uložil i povinnost zaplatit České republice na náhradě škody částku 123.573.344 Kč. Jde o další velký úspěch právních zástupců ÚZSVM, kterým navázali na obdobný úspěch v trestní věci týkající se podvodu okolo jiné solární elektrárny, v němž se právní zástupci ÚZSVM domohli vydání rozhodnutí, jímž byla obžalovaným osobám uložena povinnost nahradit České republice škodu přes 97 milionů Kč na jaře letošního roku,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Dva úspěchy státu v solárních kauzách

Elektrárna Havřice patří k těm, které byly narychlo uvedeny do provozu před koncem roku 2010, kdy výrazně klesla dotovaná výkupní cena elektřiny vyráběné ze slunce. Následně od začátku roku 2011 výkupní ceny solární elektřiny klesly na polovinu, a provozovatelé se proto elektrárny snažili uvést do provozu před tímto datem. Soudy nyní rozhodují o tom, zda některé elektrárny nezískaly licence k provozu nezákonně, ještě před dokončením stavby.

ÚZSVM již na jaře letošního roku uspěl v rámci trestního řízení vedeného ve věci společnosti Talwin, ve kterém zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ke kauze Talwinn ohledně solárních elektráren se ÚZSVM připojil s nárokem na náhradu škody a bylo mu vyhověno v částce ve výši 97 645 445 Kč.

„Jedná se o první úspěch v kauzách solárních elektráren, kdy byl Ministerstvu průmyslu a obchodu, které zastupovali právní zástupci ÚZSVM, přiznán nárok na náhradu škody. To je vynikající výsledek, lze totiž očekávat, že Krajský soud v Brně bude i v dalších kauzách solárních elektráren rozhodovat konzistentně v souladu s tímto případem,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V kauze Talwin se řešilo podezření na podvody v solárním byznysu v Moldavě na Teplicku. ÚZSVM se k případu připojil s nárokem na náhradu škody a bylo mu vyhověno v částce ve výši 97 645 445 Kč. Zároveň byla společnosti Talwin, a.s. zabrána náhradní hodnota ve výši 55 960 851 Kč. Obžalovaným byly rozsudkem Krajského soudu v Brně uloženy nepodmíněné tresty v délce trvání 7 let. Dále byl odsouzen i revizní technik na 5 let nepodmíněně a úřednice stavebního úřadu na 2 roky s podmíněným odkladem 3 let. 

ÚZSVM zastupuje s více jak 90% úspěšností vlastními zaměstnanci v tuzemských právních sporech kromě vlastních sporů i ostatní organizační složky státu, čímž šetří finanční prostředky za externí advokátní kanceláře. V roce 2018 ÚZSVM uzavřel celkem 1 391 dohod o zastupování, jedná se o druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii ÚZSVM.