Stát pokračuje s přípravou projektu gigatovárny na baterie u Plzně

Jednání s obcemi, průzkumné práce i příprava dopadové studie. Vláda schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o pokroku v revitalizaci brownfieldu a přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku Plzeň – Líně, jehož cílem je v Česku vybudovat novou gigatovárnu na baterie.

Zdroj: Wikipedia

 

Spolupráce s Volkswagenem

MPO v dokumentu informuje o průběžném stavu projektu, výhledu prací na letošní rok včetně dopadové studie a dalších aktivit v tomto a příštím roce. Vláda také odsouhlasila nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen, které nastaví základní parametry spolupráce.

Memorandum definuje základní parametry projektu a související infrastruktury tak, aby konečná podoba maximálně pomohla celému regionu.

„Jedná se o standardní krok u takto velkého a významného projektu. Za naši stranu jde o nezávaznou deklaraci a potvrzení toho, že máme o investici zásadní zájem, a že jsme připraveni udělat vše pro její hladký průběh,“ vysvětluje ministr Síkela a zdůrazňuje, že toto memorandum ale nijak nepředjímá další rozhodnutí investora

„Projekt Gigafactory nám výrazně pomůže v úsilí připravit český automobilový průmysl na změny, které ho s nástupem elektromobility čekají. Přinese nové technologie, pracovní místa, stabilní příjmy do státního rozpočtu, rozvoj nových studijních a učebních oborů, rozvoj Plzeňského kraje i posílení obchodní a dopravní spolupráce mezi Českou republikou a Německem. Je to tedy zásadní projekt,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Příprava projektu a první praktické kroky

Pro zajištění personálního, technického a organizačního zázemí vznikne k 1. březnu 2023 v rámci agentury CzechInvest divize pro přípravu podnikatelských ploch, která bude řešit přípravné práce na projektu Gigafactory.

„Jedná se o nejlepší možnost, která vhodně rozšíří a doplní další služby agentury směrem k investorům a využije zároveň datové základy a znalostí území,“ dodává Síkela.

V rámci přípravy území pro Strategický podnikatelský park Plzeň – Líně poskytne součinnost státní podnik DIAMO, který realizuje a bude dále realizovat zejména první fázi projektu. Tato první fáze zahrnuje průzkumné práce a analytické studie, DIAMO ve spolupráci se společností G-Consult, spol. s.r.o. tedy například provádí průzkumné vrty nutné pro další posouzení projektu.

Mezi říjnem 2022 až lednem 2023 se uskutečnilo pět setkání s obcemi, kterých se příprava strategického podnikatelského parku týká.

„Tématem jednání bylo seznámení se se stávající navrhovanou podobou zóny, napojením a trasováním vedení distribuční a přenosové sítě, silničním a železničním napojením zóny, samotnou podobou zóny spolu s návrhy na úpravu územně plánovací dokumentace. Diskutujeme také o tom, jak co nejlépe naplnit jejich potřeby z hlediska rozvoje sociální a vzdělávací infrastruktury,“ říká vrchní ředitel digitalizace a inovací Petr Očko, který je pověřený řízením agentury CzechInvest.

Ministerstvo bude nadále organizovat schůzky na vysoké úrovni, kdy bude potřeba rozhodnout o strategických krocích či informovat o průběžném stavu projektu nebo dosažení milníků. Do konce února zadá MPO ve spolupráci s Plzeňským krajem dopadovou studii s návrhy na opatření zmírnění případných dopadových rizik.

V lednu začaly na vojenském letišti v Líních průzkumné práce, během kterých DIAMO odebere vzorky podzemní vody a hornin. Od těchto místních měření a navazujících laboratorních výsledků se bude odvíjet další postup v rámci projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně.