Stát hodlá do projektu těžby lithia investovat až 14 miliard korun

Severočeské doly (dceřinná společnost polostátního energetického koncernu ČEZ) jsou připraveny do projektu těžby lithia na Cínovci v Krušných horách investovat zhruba 12 až 14 miliard korun. Těžba by mohla začít v roce 2026. Uvedl to ředitel Severočeských dolů (SD) Ivo Pěgřímek.

Zdroj: Geomet

Ověření kvality

Ložisko lithia na Cínovci bylo ověřeno poslední vrtnou kampaní. Průměrný obsah lithia je zde 0,28 procenta. „Zvolená těžební technologie nám umožňuje vytěžit 54,5 milionů tun rudy obsahujících celkem až 153 tisíc tun lithia,“ říká Ivo Pěgřímek, ředitel Severočeských dolů, v rozhovoru pro deník DNES.

„Aktuálně počítáme s roční těžbou rudy kolem 2,25 milionu tun. To znamená, že uvedených 54,5 megatuny by mohlo být vytěženo zhruba za 26 let, a to včetně dvou rozběhových let a jednoho roku útlumové těžby před uzavřením dolu. Zahájení těžby je dáno postupem povolovacího procesu,“ dodává Pěgřímek.

Pozitivnímu ekonomickému efektu těžbě lithia stále nahrává souběžně s rostoucí cenou energií i rostoucí prodejní cena vyrobeného produktu. Těžba lithia i jeho zpracování bude co nejvíce ekologické a poháněný bezemisní elektřinou.

Rozhodnutí do konce roku

Podle sdělení by těžba a zpracování rudy zaměstnaly zhruba 1000 lidí. Ročně by se mohlo vytěžit 2,5 milionu tun rudy. Rozhodnuto o tom, zda se s těžbou začne, chce mít stát na přelomu letošního a příštího roku. Krajští zastupitelé minulý týden schválili pořízení aktualizace zásad územního rozvoje kvůli těžbě lithia.

Na Cínovci se podle odhadů nachází zhruba tři procenta světových zásob lithia, které se využívá při výrobě baterií. Hlubinnou těžbu připravuje společnost Geomet, většinově vlastněná Severočeskými doly. Počítá se s tím, že prvotní zpracování, jako je drcení vydobyté rudy, se bude dělat přímo v dole. Zvolená technologie umožňuje vytěžit zhruba 54 milionů tun rudy, uvedl Pěgřímek.

Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podepsaly memorandum týkající se podpory výroby lithia a výstavby továrny na bateriové články pro elektromobily, s ní se počítá v Prunéřově na Chomutovsku.

Rozhodnutí o tom, zda se s těžbou lithia začne, chce mít ČEZ na přelomu letošního a příštího roku, řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Do té doby bude hotová studie proveditelnosti. Začal už proces posouzení vlivu těžby na životní prostředí. V plánované gigafactory vznikne zhruba 3000 pracovních míst. Uplatnění tu mohou najít zaměstnanci uhelného průmyslu, který se postupně tlumí.

Příležitost pro rozvoj regionu

Pro kraj je těžba a zpracování lithia podle hejtmana příležitostí pro rozvoj. „Těžba je hlubinná, budou tam přísné podmínky provozu. Lithium musí mít označení tzv. zelené,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). ČEZ a Geomet v memorandu garantovaly, že výroba lithia v Krušných horách za žádných okolností nezasáhne do ochranného území lokality Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Les, který ustoupí výrobě lithia, bude kompenzován výsadbou nového lesa nebo obnovou rašelinišť.

Důvodem pro pořízení aktualizace zásad územního rozvoje je snaha vytvořit územní podmínky pro těžbu lithia, včetně doprovodných kovů, jako je cín či wolfram na ložisku Cínovec, jeho úpravu a zpracování do podoby rudního koncentrátu a následně výrobu obchodovatelného meziproduktu (karbonátu lithia) určeného k průmyslovému využití. Příprava aktualizace bude trvat osm až 12 měsíců, poté o ní budou hlasovat zastupitelé.