Stát chystá další zjednodušení nových instalací fotovoltaických elektráren

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přichází s dalším zjednodušením stavby solárních panelů, které mohou přispět k řešení energetické krize. Nově bude možné instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE) do součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území do výkonu 50kW.

Zdroj: MMR

Zásadní zjednodušení povolování

“Řešíme energetickou krizi způsobenou Putinovou válkou. Zvládneme ji i díky rychlé výstavbě solárních panelů všude tam, kde je to vhodné. Už teď není ve většině případů třeba řešit instalaci se stavebním úřadem. Na Ministerstvu pro místní rozvoj ale jdeme dál a přichystali jsme zcela zásadní zjednodušení povolování a provozování všech obnovitelných zdrojů energie včetně instalace solárních panelů. Mimo jiné také jednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu, hasiči i památkáři,“ říká místopředseda vlády pro digitalizace a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podle Bartoše je nutné najít vyvážení mezi ochranou veřejných zájmů, která se zejména ve městech dnes vykládá dosti extenzivním způsobem a akutních potřeb obyvatel v současné energetické krizi.

Zvýšení limitu pro FVE bez licence

MMR se zasazuje o zvýšení limitu z 10 kW na 50 kW, od kterého je nutné získat licenci podle energetického zákona. Do tohoto limitu bude provozování obnovitelných zdrojů energie zcela ve volném režimu. Zjednoduší se také povolování samostatných staveb obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kW, které nebudou vyžadovat jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu. 
 
Při stavebních úpravách, kde bude součástí instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzována podmínka vzhledu stavby, protože jde o subjektivní kritérium. 

“Všechny tyto úpravy jsou součástí změny zákona, který jsme za mně svěřené ministerstvo předložili vládě k projednání. Zároveň je nutné, aby energetické firmy plynule připojovaly již instalovaná řešení do sítě, stále mám totiž informace, že je s tím v některých částech republiky, zejména na Moravě problém. Na to se ještě musíme jako vláda zaměřit, i když jsme tím směrem již intervenovali,“ dodává Ivan Bartoš.

Nová metodická pomůcka

O úpravách v povolování staveb nových FVE o OZE se bude jednat ve středu na vládě, kde se posoudí návrhy novely energetického zákona.
 
MMR současně připravuje v úzké spolupráci s dalšími resorty komplexní metodickou pomůcku k umisťování, povolování a kolaudaci obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaika, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, biomasa atd., a to z pohledu konkrétního druhu obnovitelného zdroje energie, ať už jde o agrovoltaiku nebo plovoucí fotovoltaiku, malé větrné turbíny atd.