Stanou se domácnosti nástrojem demokratizace a decentralizace energetiky?

V posledních letech vznikají po celém světě nové platformy, které mají diverzifikovat trh s elektřinou a snížit závislost na velkých elektrárnách. Zaměřují se primárně na využívání obnovitelných zdrojů k výrobě energie pro vlastní spotřebu.

Zdroj: SOLSOL

Spotřebitelé přispívají ke stabilizaci sítě

 

Zejména v Evropě stále rychleji roste počet malých fotovoltaických elektráren na úrovni domácností či drobných podnikatelů. Přibývá solárních kolektorů či tepelných čerpadel a stoupá i počet domácích dobíjecích stanic pro elektromobily. Tento posun logicky zvyšuje nároky na stabilizaci elektrické sítě. A k té mají v budoucnu pomoct právě i drobní výrobci a spotřebitelé včetně domácností.

 

I malí producenti totiž mohou plnit funkci takzvaných podpůrných služeb pro zajištění systémových služeb. To znamená, že dodávají energii i v případech, kdy je potřeba síť stabilizovat, aby nedošlo k výpadkům dodávek v celé soustavě.

 

V Evropě tak již vznikají platformy, které takovouto decentralizaci podporují. Například projekt Equigy využívá technologii blockchain zajišťující transparentnost a bezpečnost pro tisíce decentralizovaných transakcí uživatelů uvádí se na stránkách projektu. Je otevřena také pro ostatní provozovatele přenosových soustav.

 

Řešení, jež dává na roveň domácnosti s elektrárnami, nabízí v pilotních projektech německý provozovatel elektrické soustavy Tennet pro německý a nizozemský trh, ve Švýcarsku to je Swissgrid, v Itálii společnost Terna. Jen v Německu je instalováno na domech a polích 1,7 milionu fotovoltaických systémů, které dodávají do sítě elektřinu.

 

Prudký rozvoj akumulace energie v domácnostech

 

Miliony domácností mohou přes platformu na energetickém trhu nabízet i malé množství elektřiny. Například energii z domácího bateriového úložiště, která není využita pro dobíjení elektromobilu. V německých domácnostech význam akumulace elektřiny kontinuálně roste, počet úložišť se rok od roku zvyšuje

 

Další variantou je využívání kapacity baterií přímo z elektromobilů. Moderní software má umožnit, aby celý systém fungoval efektivněji a naplno využil v reálném čase potenciál každé domácnosti. 

 

„V posledních letech jsme úspěšně testovali technologii blockchain v pilotních projektech a stabilizovali síť pomocí elektromobilů a domácích baterií. Zapojeny byly stovky domácností. Nyní můžeme dlouhodobě přidat stovky tisíc, nebo dokonce miliony domácností,“ zdůraznila generální ředitelka německé společnosti Tennet Mannon van Beeková.