Společnosti ČEZ roste zisk. Chystá se rozvíjet OZE a energetické služby

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ dosáhl v prvním pololetí 32,1 mld. Kč, meziročně o 19 % více. Čistý zisk vzrostl o 45 % na úroveň 11,2 mld. Kč. Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny a vyšším ziskem z obchodování s komoditami. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl hodnoty 12,0 mld. Kč. 

ČEZ


Zlepšení hospodaření

„Hospodářské výsledky prvního pololetí naplnily naše ambiciózní očekávání zejména díky dodatečným ziskům z obchodování s komoditami. Daří se nám také postupně naplňovat rozvojové cíle v oblasti energetických služeb. Provozní výnosy Skupiny ČEZ dosáhly 100 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 13,8 mld. Kč,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 

Výroba elektřiny z tradičních zdrojů dosáhla 30,8 TWh a meziročně se zvýšila o 4 %, resp. o 1,1 TWh. Díky příznivým tržním podmínkám vzrostla výroba v paroplynové elektrárně Počerady (+0,9 TWh). Jaderné zdroje vyrobily o 0,3 TWh více. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky dosáhla 1,2 TWh a meziročně stoupla o 19 %. 

„Navzdory snížení očekávané výroby elektřiny potvrzujeme naše ambice na úrovni hospodářských výsledků za celý letošní rok, kdy na úrovni provozního zisku EBITDA očekáváme 57 až 59 mld. Kč a na úrovni čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy 17 až 19 mld. Kč. V prvním pololetí Skupina ČEZ vygenerovala provozní cash flow přes 27,9 mld. Kč, meziročně o 32 % více. Celkový čistý dluh poklesl o 8,1 mld. Kč, “ řekl místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Důraz na OZE a energetické služby

Po schválení aktualizace koncepce a strategie Skupiny ČEZ na valné hromadě v červnu letošního roku se plně rozběhly práce na její realizaci. 

„Cílem nové strategie je navýšit roční EBITDA do roku 2025 celkem o 10 – 12 mld. Kč, a to nad rámec efektu vyšších cen elektřiny a emisních povolenek.. Mezi hlavní rozvojové priority patří modernizace distribuční sítě a aktivity spojené s prodejem elektřiny a plynu v ČR. A dále investice do nových obnovitelných zdrojů v tuzemsku a zejména další růst energetických služeb nejen v České republice a Německu, ale i v severní Itálii a v Polsku,“shrnul ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani.

ČEZ se nově zaměří především na rozvoj ESCO byznysu, a to zejména aktivit  v oblasti obnovitelných zdrojů a poskytování energetických služeb.

„Jsou to služby jak pro velké zákazníky, korporátní zákazníky, tak ale i zákazníky ČEZ Prodej, kde to třeba vidíme v naší nabídce nekomoditních služeb. To znamená například instalace fotovoltaik na střechách našich zákazníků. Ale v průmyslovém sektoru to je samozřejmě mnohem širší. Takovým druhým pilířem bude rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice,“ doplnil Novák.