Společnost Huawei získala ocenění WWF za řešení FusionSolar Smart PV

Dne 22. září se v Pekingu konal mezinárodní klimatický summit Týden klimatických opatření – Mise nulových emisí uhlíku pro rok 2021 (dále jen „summit“), který společně pořádaly Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Phoenix TV. Na této akci získala společnost Huawei Technologies Co., Ltd. (dále jen „Huawei“) cenu WWF Climate Solver 2020 za své špičkové světové řešení FusionSolar Smart PV.

Zdroj: Huawei

Podpora inovativních nízkouhlíkových technologií

Na letošním summitu byla oficiálně vyhlášena výroční cena Carbon Neutrality Action Leadership Award (Cena za vedoucí postavení v oblasti uhlíkové neutrality), která vychází z iniciativy OSN. Jejím cílem je ocenit jednotlivce, týmy a projekty s vynikajícími výsledky v  oblasti technologií, které pomáhají zmírňovat změnu klimatu, nebo napomáhají ve snižování emisí.

Od svého spuštění v roce 2011 bylo takto oceněno 34 inovativních nízkouhlíkových technologií. Po přísném hodnocení kandidátů ve dvou kolech nezavíslými odborníky, bylo z řady kandidátů vybráno jako vítězné řešení Huawei FusionSolar Smart PV.

Letošní kritéria výběru byla obzvláště přísná. Při hodnocení na místě se zkoumala nejen úroveň technického pokroku (20 %), ekonomická stránka (20 %) a vyspělost (15 %) kandidátských technologií, ale také jejich ekologické a environmentální přínosy, růstový potenciál a sociální přínosy, což představuje 20 %, 15 % a 10 % celkového hodnocení.

Podpora uhlíkové neutrality

K 30. červnu 2021 pomohla společnost Huawei Digital Power zákazníkům vyrobit 403,4 miliardy kWh elektřiny s využitím ekologické energie, čímž ušetřila 12,4 miliardy kWh spotřeby elektřiny a snížila emise CO2 o 200 milionů tun, což odpovídá vysazení 270 milionů stromů.

Na summit na téma „Globální uhlíková neutralita a role Číny“ bylo pozváno více než 70 hostů, mezi nimiž byli Al Gore, bývalý viceprezident Spojených států, nebo Marco Lambertini, generální ředitel WWF International.

Hosté diskutovali o tématech, mezi kterými nechyběla globální uhlíková neutralita, odhodlání podniků dosáhnout klimatických cílů, ekologické financování, transformace energetiky, ekologické budovy a nízkouhlíková doprava.

Cílem akce je shromáždit zdroje, plně zmobilizovat zapojení podniků do řešení změny klimatu a poskytnout různorodé poradenství a služby, mezi které patří strategické plánování, aplikace technologií, demonstrace výsledků, sdílení znalostí a mezinárodní výměny pro místní samosprávy a podniky s ohledem na dosažení cílů v oblasti maximálních emisí CO2 a uhlíkové neutrality.

O společnosti Huawei

Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a je předním světovým poskytovatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a chytrých zařízení. V současnosti v ní našlo uplatnění více než 197 000 zaměstnanců, působí ve více než 170 zemích a regionech a poskytuje služby více než třem miliardám lidí na celém světě.

Další informace naleznete na webu společnosti Huawei www.huawei.com.