Společnost Fronius výrazně rozšíří portfolio svých řešení

Společnost Fronius, která je odborníkem na solární energii, v roce 2021 významně rozšíří portfolio svých řešení. Jejich základem je efektivní propojování sektorů, maximální vlastní spotřeba a energetická nezávislost ve znamení vize 24 hodin slunce.

Zdroj: Fronius

Zdroj: Fronius

 

Reakce na rostoucí poptávku

Nové perspektivní nabídky od společnosti Fronius pokryjí veškeré požadavky: energetická řešení pro rodinné domy, podniky i velkokapacitní FV systémy. Společnost Fronius také soustřeďuje všechny své kompetence v oblasti vodíkových technologií v hornorakouském Steinhausu a spoléhá na energetickou budoucnost s obnovitelně vyráběným vodíkem.

Společnost Fronius je dobře připravená na rostoucí poprávku po vysoce kvalitních fotovoltaických řešeních. V příštím roce uvede na trh mnoho nových výrobků a rozšíří nabídku digitálních služeb.

Enormně jsme navýšili výrobní kapacity a výrobní linky jsme kompletně vybavili nejmodernější technologií. V otázce udržitelnosti jsme také pokročili. V designu výrobků sázíme na recyklovatelné suroviny, vyrábíme pomocí 100% obnovitelné energie, při přepravě jsme během 2 let snížili emise CO2 o 27 % a zvláštní důraz klademe na prodloužení životnosti střídačů – díky aktivnímu chlazení, ale také inovativní servisní koncepci a vlastnímu opravárenskému centru,“ konstatuje Martin Hackl, ředitel obchodní jednotky Solar Energy, Fronius International GmbH.

„Kromě toho pronikáme do nových oblastí a nabízíme například výkonné komerční střídače a vlastní řešení pro nabíjení elektromobilů,“ dodává Hackl.

Inovace pro rodinné a bytové domy

Revoluce ve střídačích, která začala třífázovým modelem Symo GEN24 Plus, pokračuje jednofázovým modelem Primo GEN24 Plus. Střídač Primo, který bude k dostání koncem prvního čtvrtletí 2021 ve výkonnostních třídách od 3 do 6 kW, má také všechny špičkové funkce, např. možnosti nouzového napájení zaměřené na konkrétní potřeby, Multi Flow Technology, aktivní chlazení, SuperFlex Design a integrovaný management zastínění.

Celá řada otevřených rozhraní umožňuje využití přebytečné FV energie pro tepelná čerpadla nebo elektromobilitu. Společnost Fronius pracuje také na tom, aby svoji nabídku doplnila řešením elektromobility s cílem „převádět vlastní sluneční energii do nádrže“. Díky tomuto řešení bude vše, od výroby fotovoltaické energie až po inteligentní, optimalizované FV nabíjení elektromobilů, dokonale sladěné a k dostání od jednoho dodavatele.

Fronius Tauro – Silný střídač pro podniky a velkokapacitní systémy

V polovině roku2 bude následovat komerční střídač Tauro. Ten představuje optimální řešení pro střešní systémy a systémy na volných plochách a bude k dostání v různých variantách a výkonnostních třídách od 50 do 100 kW.

Díky dosud nebývalé kombinaci flexibilního designu, enormní odolnosti, maximálního výkonu až do okolní teploty 50 °C, snadné výměny výkonového dílu a nejrychlejšího servisu na trhu budou náklady na FV systém po celou dobu jeho životnosti (TCO) minimální.

Kompetence ve vodíkových technologiích pod jednou střechou

Při realizaci vize 24 hodin slunce hraje klíčovou roli ekologicky vyráběný vodík, který umožňuje efektivní sezónní ukládání a zpětné získávání obnovitelné energie. Společnost Fronius, průkopník vodíkové technologie, proto ve svém závodě v hornorakouském Steinhausu zřídila moderní vodíkové centrum, kde slučuje všechny své zdroje.

„Více než 30 expertů tady pracuje na udržitelné energetické budoucnosti se zaměřením na vodík. Nový domov zde nalezl výzkum, vývoj, výroba i prodej a v budoucnu se tu budou konat také školení a prezentace pro zákazníky,“ shrnuje Thomas Rührlinger, který má ve společnosti Fronius International GmbH na starosti rozvoj obchodu v oblasti vodíkové technologie.

V oblasti mobility se vodík osvědčuje jako bezemisní zdroj energie s vysokou energetickou hustotou, který umožňuje dlouhý dojezd a rychlé tankování. Tyto výhody využívá řešení Fronius Solhub, kompaktní systém na klíč pro výrobu, ukládání, zpětné získávání a tankování zeleného vodíku.

V roce 2021 bude realizováno několik zařízení Solhub. To, které vznikne přímo vedle vodíkového centra, bude ještě inovativnější a flexibilnější než stávající pilotní systém v Thalheimu.