Společnost Fenix Group získala ocenění ČEEP 2018 za špičkovací akumulační stanici v Jeseníku

V úterý byly slavnostně předány tituly a další ocenění v již 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu Technologické agentury ČR převzal za projekt špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s., a ředitel firmy AERS, s.r.o. ing. Petr Gaman, která stanici SAS navrhla a dodala.

AERS s.r.o.


Projekt velkokapacitního bateriového úložiště pro vyhlazování odběrových špiček a zálohování provozu výrobního závodu FENIX Jeseník, realizovaný ve spolupráci se společností AERS, s.r.o. přihlásila do 17. ročníku projektu ČEEP 2018 (Český energetický a ekologický projekt) společnost Fenix Group a.s..  Špičkovací akumulační stanice (dále jen SAS) představuje v Jeseníku soubor technologií, které vytvářejí zdroj energie pro široké spektrum aplikací. 

Úspěšný projekt bez dotací

V Jeseníku má SAS za cíl snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky, pokrývat ¼ hodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS). 

„Dosavadní výsledky potvrdily, že úložiště funguje dle očekávání a plní všechny hlavní funkce, které jsme od něj očekávali. Data z dosavadního cca rok trvajícího provozu jsme prezentovali i na 5. ročníku konference a výstavy Smart Energy Forum 2019 a účastníky zajímaly zejména ekonomické benefity této investice, kterou jsme realizovali bez jakýkoliv dotací. Celkové náklady představovaly 12 mil. Kč a jejich návratnost vidíme podle dosavadních měření na cca 7 let, výhledově bude ještě nižší. Největší přínos není v úsporách nákladů na rezervovaný výkon či v eliminaci pokut za překročení maxim, i když i tady ročně šetříme stovky tisíc korun. Zásadní je pro nás naprostá spolehlivost v dodávkách energie a 100% absence mikrovýpadků, tam jsou roční úspory vyšší než 1,5 mil. Kč.“ řekl ing. Cyril Svozil.

Podpora studentů českých technických univerzit

Účast zástupců vedení společnosti Fenix Group a.s. na slavnostním ceremoniálu projektu ČEEP 2018 nebyla spojena jen s převzetím ocenění za špičkovací akumulační stanici. V první části večera byly vyhlášeny výsledky 17. ročníku studentské soutěže ČEEP, konané pod záštitou rektorů sedmi českých technických univerzit. Hlavním patronem této studentské kategorie projektu ČEEP, vypisované pro studenty vysokých a středních škol, byla právě společnost Fenix Group, a ing. Cyril Svozil předal jednomu z výherců šek s finanční odměnou a vítězný diplom.

„Význam technických oborů se u nás v současnosti často přehlížen, jejich studenti jsou přitom díky znalostem opírajícím se o exaktní vědy  jedním z pilířů, který brání společnosti podlehnout alarmistickému vidění světa a aktivismu pomalu vytěsňujícím z veřejného prostoru poctivou a tvůrčí práci . Považujeme proto za nutné i touto cestou studium technických oborů a jejich nejlepší studenty podporovat a dávat tak najevo, že si jejich práce a znalostí vážíme. Z množství a kvality přihlášených prací přitom vidíme, že středoškolští a vysokoškolští studenti všech sedmi českých technických univerzit si naši podporu plně zaslouží,“ uvedl ing. Cyril Svozil.