SOLEK postaví první elektrárnu na zelený vodík v největším chilském přístavu

Energetická skupina SOLEK, která se jako EPC zabývá projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren, uzavřela dohodu s chilským přístavem Puerto San Antonio o výstavbě elektrárny na zelený vodík. SOLEK se specializuje na solární investice v zahraničí, největší projekty nyní realizuje v Chile.

Zdroj: Wikipedia

Snížení uhlíkové stopy

Cílem projektu na výstavbu elektrárny na výrobu zeleného vodíku je snížit uhlíkovou stopu, kterou za sebou nechává provoz nejrušnějšího přístavu na západním pobřeží Jižní Ameriky. Studii proveditelnosti SOLEK dodá do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Bezemisní vodík bude vznikat ze zelené energie produkované solární elektrárnou Leyda, kterou SOLEK vyvíjí pouhých 22 kilometrů od Puerto San Antonio. Projekt Leyda počítá s výkonem 96 MWp a k zahájení výstavby by měl být připraven v průběhu příštího roku 2022.

Zelený vodík se bude v přístavu vyrábět nejen ze sluneční energie, ale také elektrolýzou vody, a pro plynulost přísunu energie se počítá také s větrnými parky. SOLEK proto v dané lokalitě sleduje akviziční příležitosti i pro výstavbu větrných elektráren, díky kterým by přístavu dokázal garantovat stabilní a nepřetržitý přísun zelené energie.

Do budoucna by také tento projekt mohl skupině otevřít prostor pro využití získaných zkušeností v rámci větrné energie i v dalších zemích svého působení.

Obrovská příležitost

Vyrobený zelený vodík bude sloužit jako palivo pro vozidla a odbavení či transport nákladu v přístavu. Dohoda se skupinou SOLEK zaručuje chilskému přístavu kromě budoucí instalace elektrolyzéru také výrobu obnovitelné energie za výhodnější náklady. Prvním krokem bude vypracování studie proveditelnosti, druhou fází je pak samotná realizace projektu.

Přístav Puerto San Antonio se nachází na březích centrálního Chile a je nejblíže hlavnímu městu Santiago de Chile. Jde o státem vlastněný přístav, který je největším v Chile a v rámci celé Latinské Ameriky je pátým největším. Aktivní koncese má uzavřeny s pěti operátory, kteří v přístavu zajišťují přepravu nákladu, kontejnery z Puerto San Antonio do větších měst v Chile převáží také vlak. Jen v roce 2020 přístavem prošlo 1,5 milionu kontejnerů, celkem šlo o 22 milionů tun nákladu.

„Celý svět už dnes ví, že bez obnovitelných zdrojů se do budoucna neobejdeme. Vodík je teprve na začátku, ale to byla fotovoltaika zhruba před 15 lety také. Podpisem této dohody se řadíme mezi ty, kteří podnikají první kroky v nevyhnutelnému technologickém posunu,“ komentoval dohodu Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO energetické skupiny SOLEK.

Podle Sobotky pomůže nový projekt na výrobu zeleného vodíku snížit uhlíkovou stopu na přístavních terminálech v Puerto San Antonio.

„Zapojení do tohoto inovativního projektu velice oceňujeme. Jak se již několikrát vyjádřila i naše vláda – pro Chile je vývoj této ‚továrny na palivo budoucnosti‘ obrovská příležitost a hlavní přístav země musí být v tomto ohledu průkopníkem. Zelený vodík bude zásadní při snížení emisí uhlíku a umožní nám nabídnout výkonnou alternativu pro koncesionáře,“ zhodnotil generální ředitel Puerto San Antonio Luis Knaak.

Další expanze

Energetická skupina SOLEK se zabývá projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren především v regionu Latinské Ameriky, konkrétně v Chile, kde nyní disponuje solárními elektrárnami o výkonu přesahujícím 100 MW.

Letos na podzim společnost také dokončila svůj první projekt na Kypru a plánuje zde desítky dalších. Do roku 2022 hodlá firma vstoupit na 5 dalších nových trhů.

SOLEK tak má úspěšně nakročeno k dosažení cíle 500 MW celkového instalovaného výkonu do dvou let. A to i díky spolupráci se světovým fondem americké investiční korporace BlackRock či francouzskou investiční bankou Natixis.