Soláry podpoří dotační smršť, jaká tu ještě nebyla?

Letos se zájemcům o úspory a fotovoltaické elektrárny (FVE) otvírají hned tři zcela nové dotační programy, které nabídnou řádově stovky miliard korun dotací. Stát takto hodlá podpořit rozvoj nízkoemisních zdrojů energie v domácnostech a firmách nebo ve veřejné správě.

O změnách v dotacích pro FVE budou na konferenci Smart Energy Forum informovat Ing. Jan Kříž, náměstek MŽP pro řízení sekce fondů EU, finančních nástrojů a také Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu.

Zdroj: EnBW


1.Nová zelená úsporám – nová etapa programu

Příjem žádostí do další etapy úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) začne již 12. října. Nová etapa NZÚ naváže na dosavadní program s tím, že přináší i několik novinek.

Do roku 2030 je v NZÚ nejméně 39 miliard korun z národních i unijních peněz. Atraktivita programu vzrostla nejen díky jednodušší administracia vyšším dotacím, ale i kvůli rostoucím cenám energií. Ty zkracují návratnost jednotlivých investic.

„Domácnosti díky programu šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní investici. Úsporná opatření navíc zhodnotí jejich nemovitost,“ uvádí nový program ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově u dotací mizí dosavadní omezení velikostí solárních elektráren s ohledem na nutnost spotřeby nejméně 70 % vyrobené energie v místě spotřeby, což v některých případech v minulosti limitovalo velikost instalací. Nyní již  tato podmínka v dotacích pro fotovoltaické systémy neplatí. 

Dotace z NZU pro rodinné domy se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje na 200 000 korun. U bytových domů je velikost systému limitována instalovaným výkonem 100kWp.

Nové podmínky NZÚ obsahují také nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, od října je podporovaná kapacita od jednoho do dvojnásobku instalovaného výkonu. Tím se tedy definuje rozmezí instalované kapacity baterií.

Nově lze i výhodně využít propojení fotovoltaické elektrárny s elektromobilitou. Za instalaci wallboxu k dobíjení elektromobilu máte nyní díky NZÚ nárok na příspěvek 30 000 Kč u rodinných domů a 45 000 Kč u bytových domů (podmínkou přitom není vlastnictví elektromobilu) a kromě toho ještě můžete získat 10 000 Kč jako bonus za kombinaci více opatření, např. s instalací fotovoltaické elektrárny.

Další novinkou je skutečnost, že dotace je možné získat i na trvale obývané rekreační objekty. Stačí, aby v nich měl někdo trvalé bydliště. Chaty tak lze nově s podporou například zateplit nebo v nich instalovat nově solární panely.

V neposlední řade je velmi zajímavou novinkou také systém bonusů. Pokud žadatel zkombinuje více úsporných opatření, získá ke standardní dotaci navíc dalších 10 tisíc korun. Takto si může přijít až na dodatečných 90 tisíc korun u rodinných domů a až 200 tisíc korun u bytových domů.  O 75 tisíc korun si přilepší žadatelé, pokud si zároveň požádají o výměnu neekologického kotle z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové skupiny a zateplení z NZÚ.

„Cílem bonusů je samozřejmě motivovat domácnosti, aby prováděly kompletní rekonstrukce, a došlo tak k co nejvyšší úspoře energií,“ zdůrazňuje ministr Brabec.

2. Modernizační fond

Největším motorem rozvoje obnovitelné energetiky se od letoška až do roku 2030 stane rozhodně Modernizační fond. Díky výnosům z prodeje emisních povolenek bude mít k dispozici minimálně až 300 miliard korun. Cena povolenek na trhu totiž v poslední době výrazně roste a s ní i příjem fondu.

Modernizační fond je určen přímo k podpoře nových technologií v energetice nebo jejich modernizaci. Má devět programů, z nichž největší je cílen na podporu nových obnovitelných zdrojů. Velkou část z povolenkového výnosu získá také teplárenství, přecházející z uhlí na ekologičtější bezemisní nebo nízkoemisní zdroje.

Zapojení do předregistračních výzev z Modernizačního fondu bylo překvapivě vysoké. Celkem Státní fond životního prostředí ČR obdržel přibližně 9 tisíc záměrů. Převážnou většinu, až 90 %, tvořily projektové záměry z oblasti nových obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren.

„Nejvíc, přes 95 procent podaných projektů, cílilo na fotovoltaiku. Nejčastěji šlo o soláry na budovách nebo na pozemcích. Objevilo se i několik projektů plovoucích solárních elektráren nebo solárních instalací na zemědělské půdě, které se označují jako agrofotovoltaika,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

V závislosti na velikosti podniku a typu instalace FVE mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 % celkových výdajů na projekt. Společným cílem obou výzev je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Pro malé fotovoltaické elektrárny příjem žádostí běží do 15. listopadu, u těch větších s instalovaným výkonem nad 1MWp končí již na konci října.

„Aktuálně máme schváleno již 12 projektů menších fotovoltaických elektráren, které si mezi sebou rozdělí přes 71 milionů korun. Z prostředků Modernizačního fondu je nyní vyhlášeno sedm dotačních výzev. Kromě již zmiňovaných solárních elektráren se podpora týká i dekarbonizace  tepláren nebo modernizace technologií a zdrojů ve výrobním nebo zpracovatelském průmyslu, a to u malých i velkých projektů,“ shrnuje současnou nabídku Modernizačního fondu Petr Valdman.

Modernizační fond přispěje rovněž k podpoře tzv. „komunitních energetických projektů. „Je to oblast, o které intenzivně jednáme s dalšími aktéry. Již nyní je jisté, že první kroky ke komunitním projektům povedou prostřednictvím stávajících programů, ze kterých je možné podpořit např. instalace nových obnovitelných zdrojů, následně – spolu s chystanými změnami v právních předpisech – připravíme i podporu na samotné propojování výroben a ostatní prvky rozvoje energetických společenství,“ upřesnil Valdman.

3. Operační program Životní prostředí

Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválila tento týden vláda. „Do měst a obcí tak na zkvalitňování životního prostředí poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Přibližně 61 miliard tak zamíří na snižování všech forem znečištění a aktuální problémy jakým je snižování emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se změně klimatu, prevenci rizika katastrof a odolnost vůči nim, dostupnou pitnou vodu a udržitelné hospodaření s ní, na podporu energie z obnovitelných zdrojů, přechod k cirkulární ekonomice účinně využívající zdroje; posilování ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti i zelené infrastruktury v městských oblastech.

„Jsme dotační premianti, výzvy z Modernizačního fondu na snižování emisí CO2 jsme spustili v Evropě jako první, výměnu neekologických kotlů na pevná paliva právě rozebíháme z NZÚ, pro nízkopříjmové domácnosti odstartují kotlíkové dotace v krajích ČR začátkem roku 2022, a dnes nám vláda jako prvnímu ministerstvu odsouhlasila podobu nového programového období našeho operačního programu OPŽP 2021-2027. Tentokrát je administrativně ještě jednodušší a designovaný na násobení přínosu projektů pro zlepšení životního prostředí,“ doplnil ministr Brabec.

„Jakmile bude program Evropskou komisí schválen, jsme připraveni prakticky okamžitě vyhlásit první výzvy a začít přijímat projekty. Ještě v průběhu toto týdne zveřejníme draft základních pravidel pro žadatele, hodnoticí kritéria i indikativní harmonogram výzev, aby zájemci mohli maximálně využít čas do spuštění ostrých výzev a nachystali si své projekty,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

O změnách v dotacích pro FVE budou na konferenci Smart Energy Forum informovat Ing. Jan Kříž, náměstek MŽP pro řízení sekce fondů EU, finančních nástrojů a také Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu.