Sokolská uhelná začne letos stavět velké solární elektrárny bez dotací, nedostatku komponentů navzdory

Sokolovská uhelná a.s. (SUAS), nejmenší ze čtyř českých těžařů uhlí, připravuje zásadní proměnu svého uhelného byznysu.  na Sokolovsku realizovat obří investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) za 10 miliard.

Zdroj: EnBW

První elektrárna bez dotací

Pokud jde o plány SUAS v oblasti fotovoltaických elektráren, projekty nestojí. „V tuto chvíli máme projekty pro čtyři velké fotovoltaické parky, které budou podporovány z modernizačního fondu v rámci programu Res plus. V současné době ale začínáme realizovat i bez podpory jeden vlastní fotovoltaický park o výkonu 2,7 megawatt,“ říká místopředseda dozorčí rady společnosti SUAS Group Pavel Tomek v rozhovoru pro rádio Impulz.

Podle Tomka si chce firma ověřit schopnost realizovat výstavbu na vlastním brownfieldu a zapojení této elektrárny do systémového řízení našich zdrojů. Cílem je získat více zkušeností pro realizaci větších solárních parků. Na ně firma připravuje výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatel výstavby.

Nedostatek komponentů

„Na druhou stranu nelze pomíjet situaci na trhu, která se týká všech. Je to problém se získáváním materiálu a zařízení pro výstavbu fotovoltaických parků. Není železo, není ocel, nejsou fotovoltaické panely, je velmi obtížné získat transformátory či střídače,“ říká Tomek.

S ohledem na boom fotovoltaiky se všichni investoři budou muset vypořádat s absencí těch základních materiálů a zařízení. V tomto ohledu je nutné počítat s růstem cen jednotlivých komponentů, který lze v tuto chvíli odhadnout na 25 procent.

SUAS připravuje výstavbu prvního solárního parku u Lipnice nedaleko bioplynové stanice a obce Vintířov. Společnost již má k dispozici vydané stavební povolení, má hotové terénní úpravy a začíná výstavbu.

„Vzhledem k tomu, že jsme s projektem počítali už na podzim minulého roku, předfinancovali jsme si nákup fotovoltaických panelů a střídačů. Takže věříme, že bychom po materiální stránce měli být schopní projekt realizovat do konce třetího kvartálu letošního roku,“ dodává Tomek.

Využití brownfieldů

Soláry nebo větrníky chce SUAS rozvíjet na rekultivovaných výsypkách. První dva solární parky o celkové kapacitě až 95 MW chce SUAS stavět ve Smolnici u Chodova a v Novém Sedle. Spoluinvestory mají být Pražská energetika a německá Green Energy 3000.

Celkově má skupina vytipováno sedm lokalit pro výstavbu solárních zdrojů a čtyři pro větrné elektrárny. Projekty mají plánovaný celkový instalovaný výkon 235,4 megawattu a vyjdou na téměř 10 miliard korun. Stavět se budou mezi lety 2022 až 2026. SUAS počítá s dotacemi na pokrytí až 40 procent investičních nákladů.

SUAS Group prohlašuje, že těmito zdroji nebude zabírat zemědělskou půdu, ale využije svoje stávající plochy, jako například výsypky — Lítovskou výsypku, Smolnickou výsypku, předpolí lomu Jiří a další místa různých brownfieldů.

Sázka na baterie i vodík

„Sledujeme všechny inovativní náměty, nápady a trendy, kam se oblast energetiky vyvíjí. Už jsem mluvil o tom, že energetika do určité míry souvisí s chemií, takže pro nás jsou zajímavá i témata využití vodíku v energetice,“ upřesňuje Tomek.

Podle dřívějšího prohlášení vedení společnosti SUAS Group má Sokolovsko šanci stát se určitým modelem budoucího bateriového světa. V regionu jednoduše může vzniknout celý řetězec bateriového ekosystému, od těžby lithia, přes jeho zpracování, výrobu baterií, až po následné využití vysloužilých baterií z elektromobilů pro akumulaci elektrické energie.

Skupina nabízí v lokalitě Staré Sedlo pozemek pro stavbu bateriové „gigafactory“, jakých se v Evropě staví nebo chystá víc než třicítka. Celý bateriový řetězec je možné dovršit ještě závodem na zpracování starých baterií. Takto by se mohlo vytvořil několik tisíc pracovních míst a mohl by sehrát významnou roli při adaptaci Sokolovska na ukončení těžby.

V neposlední řadě je záměrem SUAS Group  vybudovat bateriové úložiště ve Vřesové. „Naším cílem ovšem není dělat něco takového jen proto, abychom to dělali. Chceme pomoci provést energetickou transformaci Česka i Evropy tak, aby byla sociálně únosná. Z našeho hlediska to znamená, že chceme dát lidem práci a mnohdy je přivést do nových segmentů, které budeme rozvíjet,“ prohlásil nedávno spoluzakladatel a 42,6% akcionář Sokolovské Jaroslav Rokos.