Sokolovská uhelná bude investovat miliardy do zelené energetiky

Přední těžař hnědého uhlí v Česku, kterým je akciová společnost Sokolovská uhelná (SUAS), se v budoucnosti zaměří na perspektivnější a ekologicky přijatelnější obory podnikání. SUAS hodlá během sedmi let postavit větrné a solární elektrárny o výkonu 235 megawattů.

Zdroj: Portiva

Změna strategie

SUAS v současnosti vlastní velké množství rekultivovaných výsypek, kde plánuje postavit desítky megawattů výkonu v obnovitelných zdrojích energie (OZE). „Jednáme s několika firmami, které se v této oblasti pohybují. Hodláme jít do společných projektů fotovoltaiky a možná i větrných elektráren, to ještě uvidíme,“ uvedl Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS v rozhovoru pro deník Hospodářské noviny.

Těžařská firma dlouhodobě pracuje na rekultivacích, letos už zahájila provoz nového úseku na zpracování odpadu a připravuje se na využívání obnovitelných zdrojů energie. SUAS ale plánuje i zásadní proměnu a do regionu chce přivést další nové investory.

Ekologizace elektrárny Tisová je dalším významným krokem ze strany SUAS po převzetí elektrárny od skupiny ČEZ. V roce 2019 firma v areálu ETI vybudovala za 42 milionů korun plynovou kotelnu s výkonem 20 MWt, která slouží jako záložní zdroj v případě poruchy uhelné technologie.

Další investicí SUAS, která má výrazně kladný vliv na životní prostředí, je realizovaná modernizace plynových turbín Paroplynové elektrárny Vřesová (PPC). Ta proběhla v letech 2018 a 2019 a vrátila paroplynovou elektrárnu mezi nejmodernější zařízení svého druhu.

Rebranding a investice do OZE

V souvislosti s proměnou podnikání se firma také rozhodla pro rebranding svého názvu. Přišel čas loučení se starou Sokolovskou uhelnou, jež provozovala hnědouhelné lomy a elektrárny. Postupně ji nahradí nová značka SUAS Group, která se zaměří na perspektivnější a ekologicky orientované obory podnikání

Do transformace svého byznysu hodlá SUAS investovat bezmála 10 miliard korun. Pokud se jedná o nová solární a větrné elektrárny, společnost plánuje jejich výstavbu hlavně na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí v širším okolí Sokolova a Chodova, ale také u vznikající průmyslové zóny v Horním Sedle. Doplní je bateriové úložiště energie u paroplynové elektrárny ve Vřesové.

„Nové zdroje chceme budovat tam, kde už podobné jsou nebo kde je dovedeme instalovat tak, že krajinu nenaruší,“ říká manažer skupiny SUAS Group Miroslav Rohla. Podobný plán transformace původní Sokolovské uhelné do nové, moderní firemní skupiny chtějí top manažeři a vlastníci podniku představit na tiskové konferenci, která se uskuteční v úterý 11. května v Sokolově.

„Nově založená společnost má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání je založeno na pilířích energetiky, oběhové ekonomiky, realitní, stavební a developerské činnosti za využití stávajících kapacit,“ uvádí se v pozvánce pro média.