Sněmovna podpořila aukce i kontrolu překompenzace zelených elektráren

Na včerejším jednání Poslanecká sněmovna po měsících odkladů schválila vládní návrh novely Zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Ta je zásadní v tom, že po letech praktické stagnace obnovitelných zdrojů v ČR má ambici sektor zelené energetiky rozhýbat pomocí aukcí. Součástí NZPOZE je i sporná kontrola překompenzace podpory, která se týká zejména velkých fotovoltaických elektráren postavených do roku 2010.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Silný impulz pro rozvoj

„Schválení NZPOZE přirozeně vítáme, obnovitelné zdroje jsou již dnes ze všech nově budovaných zdrojů energie nejlevnější, jsou domácí a mají v Česku potenciál výhledově nahradit veškerou energii z uhlí a jádra,“ uvedl Martin Mikeska, tiskový mluvčí Komory OZE.

Do roku 2030 Komora OZE ve svém středním, opatrném scénáři opakovaně předpovídá, že obnovitelné zdroje mohou do roku 2030 zajistit nejméně dvojnásobek současného objemu elektřiny a o třetinu víc čistého tepla. V souvislosti s nedávno navýšeným emisním cílem EU pro rok 2030 lze nicméně očekávat, že to bude podstatně víc.

NZPOZE obsahuje i řadu dalších změn. Podle ministerstva průmyslu má předloha zavést nástroje a opatření požadovaná Evropskou komisí, která přispějí k plnění nových cílů v obnovitelných zdrojích energie (OZE) do roku 2030.

Sporná překompenzace podpory

Součástí novely je i návrh na vypořádání s údajnou nepřiměřenou ziskovostí stávajících obnovitelných zdrojů. Z nedávné analýzy Komory OZE však vyplývá, že vládou navržené schéma s různě vysokými hodnotami vnitřních výnosových procent (IRR) pro různé typy OZE nezaručují státu žádné snížení nákladů na veřejnou podporu, například neumožní postihnout přeprodané projekty a vytváří nejistotu pro investory a bankovní sektor.

Komora OZE proto představila vlastní řešení, které je založeno na rovném přístupu ke všem subjektům v oboru (stejné IRR) a na zvýšení zdanění pro větší solární projekty z let 2009 a 2010.

Stávající návrh vnitřních výnosových procent (IRR) je navrhován v rozdílné výši pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů. Takové řešení Komora OZE dlouhodobě označuje za nespravedlivé a za velmi nebezpečný precedens. „Jako zástupci podnikatelů v čisté energetice se obáváme, že navržená podoba s rozdílným IRR bude pro stát enormně administrativně a procesně náročná, nepřinese očekávané snížení nákladů a nepostihne například přeprodané projekty,” sdělil Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Vládní návrh aplikuje na fotovoltaické elektrárny (FVE) IRR ve výši 6,3 %, tím se snaží řešit problém výše podpory pro FVE z let 2009 a 2010. Zásadní nevýhodou tohoto principu je zcela nejistá výše výnosu pro stát (snížení nákladů veřejné podpory), nemožnost postižení přeprodaných projektů, ale také nejistota pro investory a bankovní sektor včetně pravděpodobnosti velkého počtu soudních sporů a arbitráží.

Komora OZE proto po důkladných analýzách ekonomických i právních, které provedla společně s externími experty – EY (Ernst & Young), navrhuje stanovit jednotné IRR pro všechny typy zdrojů ve výši 10,6 %, přičemž navýšení IRR pro FVE musí být doprovázeno účinným zvýšením solárního odvodu pro větší FVE (s výkonem nad 30 kW). Pro FVE z roku 2009 ve výši 10 % a u FVE z roku 2010 navýšení z 10 na 20 % z výnosů z prodeje elektřiny.

Toto nastavení sníží náklady na veřejnou podporu obnovitelných zdrojů o 4,7 až 5,5 miliard korun ročně. Možnost tohoto řešení již byla ověřena a to včetně rozsudku Ústavního soudu ČR. Půjde o definitivní vyřešení problému nesprávného nastavení výše podpor u FVE v letech 2009 a 2010.

„Navržení sjednocené sazby IRR pro všechny podporované technologie využívající obnovitelné zdroje v kombinaci s úpravou solárního odvodu je v mnoha ohledech správným kompromisem umožňujícím se administrativně jednoduše a s minimálními riziky pro stát historicky definitivně vypořádat se selháním regulace z období solárního boomu,“ řekl Blahoslav Němeček, partner EY.