Slovenský E.ON chystá stavbu obřího bateriového úložiště

Slovenská distribuční společnost ZSE, která je součástí koncernu E.ON, považuje zelenou energetiku za svoji prioritu. Kromě výstavby domácích střešních fotovoltaických elektráren se nyní ZSE chystá investovat do výstavby prvního obřího bateriového úložiště na Slovensku. Uvedl to Juraj Krajcár, který je předsedou společnosti ZSE Energia a.s. v rozhovoru pro deník Hospodárské noviny SK (HN SK).

Zdroj: LEAG

Zdroj: LEAG

Sázka na inovace

Podle Krajcára je  v současnosti možné uskladnit vyrobenou elektřinu z OZE dvěma způsoby, ve fyzické nebo virtuální baterii. Zákazník si tak může v baterii uložit přebytečnou vyrobenou elektřinu, kterou v daném čase (během slunečného dne) již nedokáže využít pro vlastní spotřebu. Když je zákazníkova spotřeba větší než jeho aktuální výroba, využije nejprve energii z baterie a až potom energie od dodávky dodavatele.

Na adresu OZE Krajcár uvedl, že sice nezatěžují nadměrně životní prostředí, ale na druhé straně nejsou stabilní z hlediska dodávek energie do soustavy.

„Jednoduše řečeno, neumíme úplně přesně předpokládat intenzitu slunečního záření nebo foukání větru. Aktuálně nejvíce používaným řešením je uskladnění takto vyrobené elektřiny do přečerpávacích vodních elektráren. Možnosti jejich výstavby jsou však limitovány, a proto je třeba přicházet s novými technologický mi řešeními,“ prohlásil Krajcár.

Obří bateriový projekt

Jedním z takových řešení, které ZSE zvažuje,  je obří bateriové úložiště. „Naše společnost se aktuálně uchází o spolufinancování takového řešení z projektů Evropské unie,“ dodal Krajcár.

V rámci projektu v hodnotě cca 300 milionů euro bude ZSE investovat nejen do samotných baterií, ale také do inovací v rámci přenosových a distribučních soustav ve střední Evropě.

„Z tohoto důvodu se ucházíme i o spolufinancování z evropských nástrojů na propojování Evropy (tzv. Connected Europe Facility). Bateriové řešení jako nástroj pro skladování energie může být jedním z nejinovativnějších řešení, na jehož základě by se mohl zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů,“ řekl Krajcár.

Baterie mají podle Krajcára schopnost integrovat obrovské objemy energie z OZE  do soustavy. Díky instalaci velkokapacitních baterií dochází ke snížení emisí skleníkových plynů, optimalizaci provozu soustavy, která povede ke snížení využívání elektrické energie i ke snížení ztrát v soustavě.

„Baterie také výrazně přispějí k rozvoji elektromobility tím, že umožní rychlé nabíjení většího počtu elektromobilů ve stejnou dobu bez ohrožení stability elektrizační soustavy,“zdůraznil Krajcár.

Zvyšování podílu OZE jako jeden z kritických faktorů přibližujících se k dosažení uhlíkové neutrality v elektroenergetice, investování do flexibility přenosových soustav, skladování energie a projektů inteligentní distribuce jsou součástí Národnímu plánu obnovy, který v těchto dnech přijala Slovenská vláda.