Slovenský bateriový startup FUERGY expanduje a míří do Česka

Energetická společnost FUERGY minulý týden oznámila investici ve výši 16 milionů eur od investiční skupiny Pro Partners Holding, která bude realizována v následujících třech letech. Cílem je, aby se bateriové úložiště brAIn by FUERGY stalo zeleným investičním produktem a zároveň dostupnější technologií pro širší skupinu společností.

Zdroj: Fuergy

Zdroj: Fuergy

Nová investice

Společnost FUERGY je průkopníkem automatizovaných a vysoce prediktivních energetických řešení pro řízení výroby a spotřeby energie u zákazníků, která šetří náklady a maximalizují využití zdrojů energie, včetně obnovitelných. Díky své technologii a inovativnímu přístupu k energetickému řízení je v současnosti lídrem v oblasti chytrých bateriových řešení a flexibility na Slovensku.

Propojení investičního kapitálu s podnikovým sektorem pomůže urychlit FUERGY přechod na čistší, levnější a decentralizovanou energii, a to i bez státní podpory.

„Rozhodujícími faktory pro investici do společnosti FUERGY byly především inovativnost nabízených produktů, resp. řešení v oblasti energetiky, komplexnost nabízených produktů a řešení energetické optimalizace, a také vysoká odbornost zakladatelů a managementu společnosti,“ říká Tomáš Zedníček, senior partner Pro Partners Holding.

Další expanze

Společnost FUERGY použije část celkové investice na výrazné rozšíření svého vývojového a prodejního týmu, vývoj nových produktů a expanzi do České republiky a Polska. Druhá část prostředků bude použita na financování výroby bateriových úložišť brAIn by FUERGY v rámci modelu Energie jako služba (z angl. Energy as a Service, nebo EaaS) pro společnosti, které si nemohou dovolit koupit vlastní úložiště.

Investiční skupina Pro Partners Holding také plánuje implementovat produkt brAIn v rámci svého vlastního portfolia nemovitostí. 

„Díky této investici dokážeme naše bateriové systémy brAIn instalovat mnohem rychleji a hospodárněji. Díky rozšíření zásob baterií se proces implementace zkrátí na polovinu ze současných čtyř až pěti měsíců. V některých případech budeme schopni dodat zákazníkům velkokapacitní úložiště ihned po podpisu smlouvy,“ říká Radoslav Štompf, generální ředitel společnosti FUERGY.

Doba návratnosti velkokapacitních úložišť brAIn se dnes pohybuje na úrovni od dvou let. Díky 15leté životnosti baterií a nastavenému obchodnímu modelu se úložiště brAIn mění v zelený investiční produkt, který si na sebe sám vydělá. 

„V posledních letech jsme zaznamenali výrazný nárůst projektů, resp. startupů zaměřených především na „zelenou sféru“. Pro finančního investora je však důležitá především monetizace poskytovaných služeb a produktů, jejich skutečná využitelnost a přínos pro cílový trh. Mnoho zelených projektů na tuto fázi nedosahuje, což není případ společnosti FUERGA,“ dodává Tomáš Zedníček.

Díky získaným prostředkům chce společnost posílit své vedoucí postavení na Slovensku, kde již umístila více než 9 MWh bateriových úložišť brAIn. Současně s nárůstem počtu členů týmu se společnost FUERGY připravuje na zahájení prodeje úložných zařízení pro domácnosti.

„Naším nejbližším cílem je stát jedničkou na trhu zemí V4 v poskytování komplexních energetických řešení pro všechny typy zákazníků a následně expandovat také do dalších evropských zemí. Architektura našeho řešení také umožňuje globální rozšíření,“ uzavírá Radoslav Štompf.

O společnosti FUERGY Industries j.s.a.

FUERGY je slovenská technologická společnost nabízející energetickou optimalizaci nové generace. Za tímto účelem vyvinula jedinečnou softwarovou platformu s podporou umělé inteligence, která splňuje specifické požadavky na řízení spotřeby energie, a vlastní řídicí jednotky, jako součást modulárního bateriového systému brAIn by FUERGY.

Dnes společnost nabízí komplexní automatizovaná řešení pro zákazníky B2B a B2C, která maximalizují využití zdrojů energie, pomáhají stabilizovat přenosovou soustavu a dosahují bezkonkurenčních úspor nákladů na energii. Společnost byla založena v roce 2018 odborníky z různých oblastí energetického průmyslu s cílem zefektivnit proces výroby a spotřeby energie a urychlit přechod na decentralizovanou energetiku s vysokým podílem obnovitelných zdrojů.