Slovensko: ÚRSO prehodnotí pripojovacie poplatky a G-komponent

Výška G-komponentu bude snáď konečne znížená. Regulátor v novele vyhlášky navrhuje aj nové sadzby pre IMS a nabíjačky pre elektromobily. Zmeniť sa má tiež zohľadňovanie cien emisných povoleniek pri výpočte oprávnených nákladov.

Zdroj: Wikipedia

Zmenená vyhláška

Novela vyhlášky, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, však má priniesť aj niekoľko ďalších zásadných zmien. Jednou z najzásadnejších úprav, ktoré chce regulátor novelou vyhlášky presadiť, je zníženie G-komponentu, teda platby za prístup do distribučnej sústavy, ktorú distribučným spoločnostiam uhrádzajú prevádzkovatelia zdrojov na výrobu elektriny.

URSO dáva do pripomienkového konania návrh vyhlášky č. 18/2017 pričom poplatok za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) bude znížený z 30 % na 10 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, čo výrobcom ušetrí spolu vyše 30 miliónov eur ročne.

Účinnosť od 1. novembra 2021

Zmenená vyhláška by mala byť účinná od 1. novembra 2021 a dotknuté subjekty budú mať tak možnosť predkladať návrhy na zmenu cenových rozhodnutí na rok 2022. SAPI dlhodobo upozorňuje na bariéry rozvoja OZE, ktorými sú práve pripojovacie poplatky a G-komponent.

Nie je prekvapením, že URSO znižuje finančnú záťaž na výrobcov z OZE, keďže sektor veľkých OZE inštalácii sa takmer vôbec nerozvíja a Slovensko tak už hneď v prvom roku neplní vlastný energetický a klimatický plán. Oceňujeme záujem ÚRSO s nami diskutovať a veríme, že regulátor konečne dá na naše odporúčania a vhodným spôsobom upraví tieto problematické sieťové poplatky.