Slovensko od září podpoří rozvoj zelených projektů dotacemi za 181 miliónů eur

Slovenská agentura pro inovace a energetiku (SIEA) se intenzivně připravuje na další kolo projektu Zelená domácnostiam. V jeho rámci agentura rozdělí slovenským domácnostem více než 181 milionů eur na nákup a instalaci malých obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Zdroj: SIEA

Zdroj: SIEA

Nové dotace od září

Podle sdělení SIEA je pokračování programu Zelená domácnostiam naplánováno na září letošního roku. Dodavatelé malých OZE, na které bude agentura poskytovat dotace, mohou již od 17. srpna podávat žádosti o registraci.

V rámci pokračování programu Zelená domácnostiam bude stát podporovat také nákup a instalaci solárních kolektorů, fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a větrných turbín.

„Podporována budou zařízení, která splňují evropská ekologická kritéria. Ta mají zajistit, aby veřejné prostředky byly použity pouze na investice, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a nenarušují environmentální cíle Evropské unie,“ upozornil generální ředitel SIEA Stanislav Jurikovič.

Změna technických podmínek

Dodavatelé malých OZE na Slovensku by měli být ve střehu, protože technické požadavky na instalace se oproti minulosti změnily.

„Vytvoření a naplnění seznamu instalací je prvním krokem, aby domácnosti mohly zařízení instalovat co nejdříve. Naším cílem je co nejvíce zjednodušit procesy, proto bude registrace zařízení od 17. srpna probíhat také výhradně elektronicky. Do konce srpna plánujeme zveřejnit všeobecné podmínky podpory a v září vyzveme dodavatele k registraci a podpisu nových smluv,“ dodal Jurikovič.

Ze zveřejněných podmínek pro zápis do seznamu způsobilých zařízení vyplývá, že k žádosti o zápis bude třeba kromě dokladů o výkonu zařízení předložit také osvědčení výrobce o předpokládané životnosti. Pro solární kolektory a fotovoltaické panely je evropským nařízením stanovena životnost minimálně 20 let, pro větrné turbíny 15 let a pro tepelná čerpadla 10 let.

Brzká registrace

„Registraci zařízení do programu Zelená domácnostiam zahájíme co nejdříve po schválení projektového záměru a vydání metodického pokynu k environmentálním kritériím. Během léta připravíme projekt ke schválení, zveřejníme podmínky podpory a vyzveme dodavatele k registraci a podpisu nových smluv. Naším cílem je umožnit instalaci způsobilých zařízení nejpozději do září,“ zdůraznil Jurikovič.

V rámci končícího programového období bylo od roku 2015 z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím projektu Zelená domácnostiam podpořeno více než 53 000 instalací zařízení v celkové výši přes 111 milionů eur. Domácnosti si dosud mohly vybrat z více než 5 000 instalací.