Slovensko: Ministerstvo hospodářství znovu zvyšuje výkon pro zelené místní zdroje

Ministerstvo hospodářství (MH) na Slovensku opět zvyšuje výkon pro připojování nových  zelených lokálních zdrojů energie. Letos tak činí již potřetí, a to na současných 239 MW. Uvedlo to MH v tiskové zprávě z minulého týdne.

Zdroj: Wikipedia

Obří zájem

Důvodem je obrovský zájem o instalaci vlastních zdrojů na výrobu zelené elektřiny, zejména na západním Slovensku. Nový dodatečný instalovaný výkon je rozdělen mezi provozovatele regionálních distribučních soustav, a to 30 MW do Západoslovenské distribuční soustavy a po 10 MW do Středoslovenské distribuční soustavy a Východoslovenské distribuční soustavy.

Na základě údajů, které jsou distributoři elektřiny povinni zasílat ministerstvu, již připojili tři provozovatelé regionálních distribučních soustav v období od dubna do října 2022 lokální zdroje o souhrnném výkonu pouze 10,4 MW.

„Podle informací, které máme k dispozici, se připojování nových zařízení zpomalilo zejména kvůli problémům s dodávkami některých klíčových komponent,“ uvedl resort MH.

Fotovoltaické zdroje dominují

Převážná většina plánovaných i již připojených projektů na Slovensku představují fotovoltaické elektrárny. MH pozitivně hodnotí dynamický růst zájmu o fotovoltaiku a zároveň potvrzuje velký zájem o školení profesionálních instalatérů fotovoltaických systémů, a to především díky příspěvkům pro domácnosti v rámci dotační výzvy Zelená domacnostiam, které vyžadují osvědčení instalatéra vydávané ministerstvem.

Pro příští rok stanovilo ministerstvo hospodářství celkový instalovaný výkon pro místní zdroje na 90 MW pro regionální i místní distribuční soustavy. V případě potřeby lze tuto hodnotu zvýšit.

Pokud se určená instalovaná kapacita pro tento rok pro danou regionální distribuční soustavu a daný typ zdroje nevyužije, bude přidána k instalované kapacitě pro příští rok. Pro rok 2024 a další roky již ministerstvo nebude stanovovat limit.

Národní energetický a klimatický plán na období 2021-2030, který byl na Slovensku schválen v prosinci 2019, odhaduje příspěvek fotovoltaických zdrojů na 520 MW v uvedeném období. Po zprovoznění lokálních zdrojů s instalovaným výkonem 329 MW, který ministerstvo stanovilo na roky 2022-2023, je to více než polovina odhadované kapacity fotovoltaiky do konce tohoto desetiletí.