Slovensko: Bude dnes oznámena nová aukce pro fotovoltaiku?

Ve středu 6. listopadu od 13:00 se na půdě Slovenského ministerstva hospodářství (SMH) uskuteční informační setkání za účelem  upřesnění podoby aukcí na nové obnovitelné zdroje energie (OZE). Slovenská vláda o aukcích již rozhodla na konci minulého roku, když přijala příslušnou novelu zákona o podpoře OZE.

Wikipedia


Velké očekávání

V této souvislosti včera Slovenská asociace fotovoltaiky a OZE (SAPI) oznámila, že dnes s velikou netrpělivostí očekává výsledky setkání na SMH.

Slovensko v roce 2020 zásadně změní systém podpory OZE. Namísto provozovatelů distribuční soustavy bude pro výkup elektřiny z OZE a KVET od roku 2020 zaveden tzv. výkupce. Historicky prvním výkupcem se tak dle tiskové zprávy Ministerstva hospodárstva SR stala společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Společnost bude vykupovat elektřiny po dobu dvou let a to od 1. 1. 2020. 

Celkové množství vykupované elektřiny by mělo být 1,2 TWh, přičemž 44 % v tomto objemu zastupují solární zdroje, 42 % KVET a 14 % vodní energie. Větrné zdroje představují zanedbatelné množství.