Slovenské domácnosti budú môcť znova žiadať o dotáciu na inštaláciu FVE

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam II budú môcť v júni žiadať domácnosti, ktoré chcú zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie inštalovať tento rok. Novinkou je otvorenie zásobníkov a možnosť upravovať žiadosť až do vydania poukážky.

Zdroj: SIEA

Zdroj: SIEA

 

Vyššia dostupnosť európskej podpory

Napriek obmedzeniam súvisiacim s ochorením Covid-19 plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v tomto roku vydať poukážky v rovnakom objeme ako vlani. Vyššiu dostupnosť európskej podpory zabezpečí inovovaný informačný systém so zásobníkmi. Žiadosti o príspevok na tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltické panely či kotol na biomasu bude možné upravovať až do vydania poukážky.

 

Pri jeho príprave SIEA zohľadnila aj podnety verejnosti. Otvorenie zásobníkov domácnostiam zjednoduší podávanie žiadostí, zhotoviteľom pomôže pri plánovaní inštalácií a SIEA umožní plynulejšie vydávanie poukážok.

 

„Podávať žiadosti bude možné dovtedy, kým sa naplnia zásobníky na tento rok. O poukážku by sa mali medzi prvými uchádzať tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Ako prvé plánuje SIEA otvoriť v stredu 17. júna 2020 o 15. hodine prijímanie žiadostí pre kotly na biomasu. Následne bude 22. júna 2020 otvorený zásobník pre slnečné kolektory, 24. júna 2020 pre tepelné čerpadlá a 29. júna 2020 pre fotovoltické systémy. Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Viac ako 6 800 zrealizovaných inštalácií

 

Každá zaregistrovaná žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky.

 

Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy. Na zadanú e-mailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup.

 

Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov po 11. hodine. Ďalšie poukážky informačný systém vydá vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie SIEA naďalej vybavuje priebežne.

 

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 6 800 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 13 miliónov €.

 

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.