Slovenská bateriová aliance hodlá aktivně rozvíjet bateriový průmysl u našich východních sousedů

Na Slovensku byla v červnu založena nová platforma pro spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, inovátory, akademiky a finančními institucemi, s cílem reálně se podílet na hodnotovém bateriovém řetězci v Evropě. „Slovensko tím deklarovalo ambice pro rozvoj konkurenceschopného bateriového ekosystému, od výzkumu, výroby až po recyklaci,“ uvedl předseda SBaA Marián Smik.

SBaA


Baterie jako součást čtvrté průmyslové revoluce

Čtvrtá průmyslová revoluce zásadním způsobem změní současný průmysl. Jejím výsledkem budou nové technologie a inovativní ekosystémy. Batérie – jako strategická technologie pro přechod na čisté energetické systémy a čistou mobilitu –  se stanou její neodmyslitelnou součástí.

Slovensko, světový lídr ve výrobě automobilů na obyvatele, si uvědomuje nezbytnost kráčet s uvedenými trendy a spoluurčovat jejich. Jde o dlouhodobou konkurenceschopnost a další pracovní místa v zemi.

Slovenská bateriová aliance (SBaA) vznikla s cílem stát se výkonnou platformou pro zhmotněním výše uvedené vize a zároveň impulsem pro spolupráci mezi veřejným, soukromým a akademickým sektorem, inovátory a finančními institucemi. Hlavním záměrem  SBaA  je podílet se na hodnotovém řetězci baterií v Evropě.

Zakladatelskou smlouvu tohoto zájmového sdružení právnických osob podepsalo devět subjektů, mezi které patří výrobní, výzkumné a akademické subjekty.“Slovensko tím deklarovalo ambice pro rozvoj konkurenceschopného bateriového ekosystému, od výzkumu, výroby až po recyklaci,“ uvedl předseda SBaA Marián Smik.

Podpora inovací a výzkumu

„Mezi priority SBaA patří podpora výzkumně-vývojových projektů a uplatňování inovací v oblasti elektromobility, skladování energie a vodíkových systémů. SBaA plánuje iniciovat odborné studie v oblasti bateriového ekosystému ve spolupráci s univerzitami, školami a expertními týmy. „Jsme otevřeni každé spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje,“ dodal Smik.

„SBaA bude působit jako odborný cluster a partner pro veřejný a soukromý sektor i odbornou veřejnost v oblasti budování a podpory inovativního bateriového ekosystému na Slovensku,“ pokračoval Smik. 

Vzhledem k zvyšující se podíl automatizace a robotizace v průmyslu je nutné hledat inovativní a zároveň čisté, bezemisní a bezpečné technologie. Věříme, že právě vznikající SBaA aktivní účastí podpoří tento proces, „doplňuje spoluzakladatel SBaA Stanislav Kmeť, rektor Technické univerzity v Košicích.

Podpora rozvoje bateriového průmyslu na Slovensko

Hodnota trhu s bateriemi se odhaduje na 250 miliard EUR ročně od roku 2025 a Evropská unie si nemůže dovolit závislost od asijských trhů, které již pochopili klíčový význam baterií. Pod střechou Evropské bateriového Aliance (EBA) – sdružující přibližně 120 průmyslových hráčů a inovátorů – proto podniká zásadní kroky směrem k masové produkci baterií v Evropě. SBA podtrhuje strategický přesah na Slovensko a předpokládá jejich úzkou spolupráci.

Tímto způsobem SBaA takto může přispět k širší ambici Slovenska rozvinout svůj potenciál do regionálního inovačního údolí, takzvaného Danube Valley.

Účastníci inauguračního setkání SBaA, které proběhlo již na podzim 2018 v Tatrách, vyjádřili odhodlání pokročit v dané oblasti a využít platformu na vzájemné propojování se a mobilizaci zdrojů – aby se na Slovensku etabloval inovativní a konkurenceschopný bateriový ekosystém, který posílí rodící se bateriový ekosystém Evropské unie.
S podporou eurokomisaře Ševčoviče

Baterie budou dle SBaA nezbytným zbožím pro každou ekonomiku a jejich výroba v Evropě je nezbytná k pokrytí enormně rostoucí poptávky a snížení závislosti na mimoevropské produkce. 

SBaA


„Vítám další krok ve vývoji Slovenské bateriové aliance, kterou jsme společně s Evropskou komisí iniciovali v říjnu 2018 i na Slovensku. Dnes se založením nového průmyslového clusteru posouváme o krok dále k institucionalizaci potřebné k účasti na projektech a žádostech o financování – cílem clusteru je tak reálné se podílet na hodnotovém řetězci produkce baterií v Evropě, „řekl viceprezident Evropské investiční banky Vazil Hudák během založení SBaA.

Vznik Evropské bateriové aliance inicioval i místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, který dal i prvotní impuls na vznik SBaA. „Pokud chceme, aby se v Evropě nadále vyráběly ty nejlepší a nejmodernější auta, musíme zárodky tohoto nového odvětví strategického významu rozvinout do plné životaschopnosti. Slovensko jako světový lídr ve výrobě automobilů na obyvatele při tom nesmí chybět. Je to o dlouhodobé konkurenceschopnosti ao dalších pracovních místech, „řekl Šefčovič. 

Podle Šefčoviče si Evropská unie nemůže dovolit závislost od asijských výrobců, kteří již pochopili klíčový význam baterií. „Jsem proto rád, že díky zásadním krokem pod střechou Evropské bateriové aliance se nám formuje již čtvrté konsorcium sestávající z více členských států a více firem. Věřím, že i slovenský hráči budou hrát první ligu, „dodal Šefčovič.

Mezi zakládající členy SBaA patří tyto subjekty:

IPM, s. r. o.
InoBat j. s. a.
A.En. Slovensko s. r. o.
MSM Holding, s. r. o.
GreenWay Infrastructure s. r. o.
SLOVNAFT, a. s.
MATADOR Holding, a. s.
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Technická univerzita v Košiciach.