Skupina SolidSun je připravena reagovat na letní odstávku dotačního programu NZÚ

Nová zelená úsporám přechází na nový zdroj financování, což vyžaduje patřičné úpravy a provedení technicko-provozní odstávky. Příjem žádostí o dotaci v současné výzvě programu bude ukončen k 30. červnu a v té navazující pak bude spuštěn opět v září. V období letní odstávky (červenec a srpen) tedy nebude umožněno podávat nové žádosti. Skupina SolidSun na tyto změny reaguje včas.

Zdroj: SolidSun

Pokračování dotací  přinese zjednodušení

Program Nová zelená úsporám je jedním z klíčových pilířů podpory obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, určený pro majitele rodinných a bytových domů. V souladu s aktuálními informacemi se dozvídáme, že v létě, konkrétně v červenci a srpnu, dojde k odstávce, během které nebude možné podávat nové žádosti o dotaci. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu potřeby přizpůsobit systém a připravit se na novou fázi programu.

Je nicméně důležité zdůraznit, že program bude i nadále pokračovat, a to s určitými změnami, které přinesou zjednodušení, a tedy i rychlejší schvalování a vyplácení dotací.

Od září dojde ke snížení výše dotace u realizací zahrnujících nabíjecí stanice pro elektromobily, známé také jako wallboxy. V reakci na tuto změnu podáme ve skupině SolidSun veškeré žádosti o dotace v režimu „před realizací“. Tímto způsobem zajistíme, že klienti budou mít rezervovanou výši dotace za současných podmínek platných do 30. června.

Garance získaní dotací

V rámci skupiny SolidSun děláme maximum pro to, abychom veškeré zakázky, u kterých se předpokládá připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy v letních měsících, podali za současných podmínek. Snažíme se tak minimalizovat negativní dopady v podobě prodloužení lhůty pro vyplacení dotace či snížení její výše. 

Touto cestou chceme klienty uklidnit – přestože se může zdát, že program Nová zelená úsporám prošel významným omezením, ve skutečnosti projde jen dočasnou odstávkou a poté bude nadále fungovat s uvedenými změnami.

Na závěr je důležité zmínit, že kdo se ke koupi fotovoltaické elektrárny rozhodne během července a srpna, nemusí mít žádné obavy, že by dotaci nezískal. Těchto klientů se dotační prázdniny vůbec nedotknou. Pro všechny naše zákazníky i nadále platí, že získání dotace na pořízení FVE smluvně garantujeme.

Pokud máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu, stačí vyplnit náš webový formulář.  

 

Autor:  Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun