Skupina ČEZ úspěšně pokračuje v úsilí o dosažení uhlíkové neutrality

Venture kapitálový fond Inven Capital se stal v rámci Skupiny ČEZ oficiálně prvním držitelem certifikátu o uhlíkově neutrálním podnikání. Svou uhlíkovou stopu cíleně sleduje a snižuje již od roku 2018 a loni vstoupil do evropské iniciativy Leaders for Climate Action, jejíž členové se zavazují ke klimatické neutralitě a podpoře principů udržitelnosti v podnikání.

Zdroj: ČEZ

Důraz na plnění dekarbonizačních cílů

Skupina ČEZ se k uhlíkové neutralitě přihlásila již v roce 2015 v rámci Pařížské dohody, letos v květnu oznámila významné zrychlení odchodu od uhlí v rámci své nové Vize 2030.

Skupina ČEZ se v rámci svých primárně zaměřuje na postupné odstavování uhelných zdrojů či na jejich přeměnu na nízkoemisní, případně na snižování emisí prostřednictvím energetických úspor. Stranou zájmu ale nezůstávají ani „kancelářské emise“, tedy ty, které nevznikají ve výrobě, ale právě třeba v administrativních budovách. Jednou z prvních společností v rámci Skupiny ČEZ, která se na toto téma zaměřila, je investiční fond Inven Capital.

„Inven Capital z podstaty své práce velmi dobře vnímá aktuální trendy nejen v energetice a zároveň se je snaží vnášet i do českého firemního prostředí. V západoevropských společnostech se uhlíková neutralita řeší opravdu intenzivně, je to něco, co se od firem očekává a čemu se proaktivně věnují. Dekarbonizace se zkrátka týká všech a každé úsilí se do konečného výsledku počítá,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.

Se sledováním své uhlíkové stopy začal Inven Capital již v roce 2018 a postupně zavádí opatření k jejímu snižování. Již před vypuknutím epidemie omezili například množství letů: zejména ty zaoceánské, při kterých vzniká nejvíc emisí, co nejčastěji nahrazují videokonferencemi a na jednání do sousedních zemí jezdí přednostně vlakem. Fond rovněž přešel na Zelenou elektřinu od ČEZ, která pochází pouze z obnovitelných zdrojů; místo balených vod jsou v kancelářích k dispozici filtrační konvice, tiskne se málo a případně jen na recyklovaný papír.

Podpora nové energetiky a úspor

„Společným jmenovatelem všech našich dosavadních investic v oblasti nové energetiky a hi-tech řešení byl i důraz na udržitelný rozvoj a snižování dopadů na životní prostředí. Přijde nám tedy přirozené usilovat o uhlíkově neutrální provoz i sami u sebe,“ uvedl ředitel Inven Capital Petr Míkovec.

V roce 2020 fond vstoupil do mezinárodní iniciativy Leaders for Climate Action (LFCA), jejímž cílem je boj s globální změnou klimatu na základě dekarbonizace členských společností. Původně lokální německá iniciativa se sídlem v Berlíně se za dva roky své existence rozrostla na téměř 1 500 společností z celého světa – odhadem sdružuje již přes 170 000 zaměstnanců.  LFCA poskytuje členům certifikovanou metodu výpočtu uhlíkové stopy, rady, jak ji účinně snižovat, a také doporučení pro kompenzaci emisí, tak zvané off-sety. Díky tomu její členové kolektivně snížili své emise o více než 20 % a investicemi do off-setů ve výši přes 13,5 mil. dolarů ušetřili odhadem 900 000 tun CO2. Inven Capital se své off-sety rozhodl realizovat vlastními silami a lokálně, tedy v České republice, konkrétně výsadbou stromů ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy.

Jako člen LFCA se Inven rovněž zavazuje, že u nových investic začlení do smluvní dokumentace podmínku, že portfoliová firma musí sledovat a snažit se snižovat svou uhlíkovou stopu a obecně usilovat o udržitelné podnikání. Tři německé firmy z portfolia fondu – Zolar, tado° a Forto – již samy aktivními členy LFCA jsou. Ke snižování globálních emisí ale přispívají i ty další: například Sunfire pomáhá vyrábět zelený vodík pro ekologičtější dopravu a těžký průmysl, Vulog a Driivz se angažují na poli sdílené mobility a e-mobility, Cloud&Heat zvyšuje efektivitu chlazení datových center.

Letos se Inven Capital rovněž zapojil do komunity evropských venture kapitálových fondů VentureESG, která se zabývá sjednocením principů pro udržitelné investování a podporou portfoliových společností v implementaci nejlepší osvědčené praxe právě v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a oblasti správy a řízení společnosti (Environmental, Social, Governance).

Skupina ČEZ byla jednou z prvních českých společností, které se už v roce 2015 v rámci přijetí Pařížské dohody přihlásily k závazku uhlíkově neutrální výroby do roku 2050. Ke stejnému termínu směřuje i Evropská unie ve své strategii Green Deal vyhlášené v prosinci roku 2018. Letos v květnu pak ČEZ na zrychlující se tempo klimatických změn reagoval upřesněním a uspíšením své dlouhodobé strategie a vyhlásil ambiciózní dekarbonizační cíle v rámci Vize 2030 Čistá Energie Zítřka. Ve zrychlené strategii vychází Skupina ČEZ rovněž z principů ESG, s cílem posunout se v mezinárodním ratingu ESG na úroveň těch nejlepších energetických společností.