Skotsko testuje zelený vodík pro vytápěním rodinných domů

Velká Británie se zavázala, že minimalizuje svou uhlíkovou stopu. Za tímto účelem bylo ve  Skotsku vybráno několik domácností, které budou v budoucích čtyřech letech vařit a vytápět dům pouze za pomoci plynného vodíku, který bude vyráběn primárně z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: SGN

Zdroj: SGN

Vodík jako jediný zdroj energie

Ve Skotsku právě probíhá unikátní projekt, do kterého se zapojily už stovky domácností. Jediným jejich energetickým zdrojem pro vytápění a vaření bude pouze 100% vodík. Za první město, které se do experimentu zapojí, bylo vybráno Fife. Zde dostane zhruba 300 domácností k dispozici vodíkový kotel, ohřívač i kuchyňské spotřebiče zcela zdarma. 

Toto vybavení budou mít k dispozici na čtyři roky. Během tohoto období bude testováno, zda zelený vodík, který je vyrobený z obnovitelných zdrojů a vody, by mohl v konečném důsledku pomoci Britům splnit jejich klimatické závazky a nahradit využívání fosilních paliv za čistý vodík. 

Průlomový projekt

První domácnosti se zapojí až za dva roky, počítá se nicméně s tím, že původně avizovaný počet 300 domácností se postupně navýší až na jednu tisícovku. Celý projekt bude dotován skotskou vládou ve výši 6,9 milionů liber a energetickým regulátorem OFGEM ve výši 18 milionů liber. OFGEM chce navíc vyzkoušet přenos vodíku starým plynovým potrubím. 

Británie se chce stát průkopníkem v oblasti zelené energie, což dokazuje i svými závazky. Právě vodík může být hlavním faktorem v konverzi domácností z fosilních paliv na zelenou energii. Jeho hlavní výhodou je, že neprodukuje žádné uhlíkové emise, přičemž třetina emisí vyprodukovaných na území Velké Británie pochází právě z vytápění domácností.