Škoda spustila výrobu baterií v Mladé Boleslavi

Automobilka Škoda Auto ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila první sériové komponenty pro elektrické automobily koncernu Volkswagen. Škoda zde vyrábí vysokonapěťové trakční baterie pro plug-in hybridy na bázi modulární platformy MQB koncernu Volkswagen.

Škoda Auto


Splněný cíl

Vysokonapěťové baterie z Mladé Boleslavi se budou používat například v modelu ŠKODA SUPERB iV, jehož výroba bude zahájena v září 2019 v závodě v Kvasinách. Počáteční výrobní kapacita je 150 tisíc kusů ročně a v příštích letech bude dál rozšířena.

Ve výrobě elektrických komponentů přímo nebo nepřímo pracuje zhruba 200 zaměstnanců. Na výrobní lince se bateriové moduly nejen montují, ale také testují a před montáží do vozů i nabíjejí. Bateriové články a moduly, základní součásti trakčních baterií, nakupuje společnost ŠKODA AUTO od externích dodavatelů.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, zdůrazňuje: „V listopadu 2017 se koncern Volkswagen rozhodl pověřit společnost ŠKODA AUTO výrobou elektrických komponentů pro plug-in hybridní vozy – to je důkaz enormní důvěry. Mezitím jsme zde přijali potřebná opatření a tento úkol důsledně splnili. Vysokonapěťové baterie vyrobené v Mladé Boleslavi dokládají vysoké technické know-how a jsou výsledkem vynikajícího týmového výkonu všech zúčastněných škodováků.“

Investice za více než 25 milionů eur

Společnost ŠKODA AUTO investovala do výrobních linek na vysokonapěťové baterie 25,3 milionů eur. S přípravou závodu v Mladé Boleslavi na výrobu elektrických komponentů začala značka před dvěma lety. Počáteční výrobní kapacitu 150 000 kusů ročně ŠKODA AUTO v příštích letech ještě rozšíří.

Christian Bleiel, vedoucí výroby komponentů společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Pro nás je tato technologicky vysoce náročná výroba bateriových systémů důležitým krokem při přechodu k elektromobilitě. Výrobu elektrických komponentů budeme dále rozšiřovat. Při budování potřebných kompetencí sázíme na výměnu zkušeností mezi odborníky v našem celokoncernovém svazku Volkswagen Group Components, kde se koncentruje know-how od bateriových článků až po recyklaci,“

Vedle nových výrobních technologií se společnost ŠKODA AUTO při přípravě výroby vysokonapěťových baterií také intenzivně zabývala dalšími specifickými tématy, mimo jiné i oblastí bezpečnosti práce, požární ochrany, řízení kvality a logistiky. 

Práce na montážní lince vysokonapěťových baterií vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření, řada elektrických součástek navíc velmi citlivě reaguje na elektrostatický náboj. Společnost ŠKODA AUTO také přestavěla své expediční sklady tak, aby pojaly vysoký počet těžkých baterií. Kromě toho byla implementována specifická protipožární opatření a preventivní opatření pro nakládání s poškozenými bateriemi.