Česká firma dokončila stavbu obřího fotovoltaického skleníku v Holandsku

V posledních letech roste počet výstaveb fotovoltaických elektráren, proto se postupně vyčerpávají možnosti klasických prostor pro jejich realizaci, jako jsou pole a střechy. Jejich výstavba se proto přemísťuje mimo jiné i na tradiční skleníky, které tak nabízejí další zajímavý potenciál pro rozvoj fotovoltaiky. Výstavbu obřího fotovoltaického skleníku o výkonu 6 MWp nedávno realizovala česká společnost Greenbuddies v Holandsku.

Zdroj: GreenBuddies

Speciální požadavky

Jedním ze zajímavých požadavků na instalaci solárních panelů integrovaných do skleníků je například potřebná světelnost spolu s dostatečným dopadem slunečního záření na panely umístěné na jeho střeše. Tímto způsobem lze dosáhnout dostatečného výkonu panelů.

Dalším požadavkem může být například nepropustnost dešťové vody, aby prostředí skleníku bylo dále plně využitelné. Zajímavým řešením je konstrukce, která je schopna propustit sluneční záření samotnými panely, jedná se tedy o částečně transparentní moduly.

„Takový typ řešení jsme zatím neměli možnost realizovat, protože ještě není běžně využívané. Je však jisté, že v blízké době bude probíhat rychlý vývoj takovýchto projektů vzhledem k vysoké poptávce a silné podpoře inovací v tomto oboru. Například v novém výzkumu z března 2021 byla testována vědci z NC State University aplikace semitransparentních modulů na skleníku, kdy po instalaci panelů místo skel sledovali vliv na zdraví a růst rostlin uvnitř,“ říká Aleš Spáčil ze společnosti GreenBuddies, která realizuje výstavbu fotovoltaických elektráren.

Na červeném listovém salátu bylo prokázáno, že využití semitransparentních solárních panelů nemělo vliv na růst rostlin. Typem solárních panelů použitých v tomto výzkumu jsou poloprůhledné organické solární články (ST-OSC), nikoli typ na bázi křemíku používaný ve velkých elektrárnách.

Solární články ST-OSC slibují flexibilitu a mohou být upraveny tak, aby absorbovaly různé vlnové délky světla podle potřeby. Jedná se například o vlnové délky, které rostliny nepoužívají pro fotosyntézu. Prozatím tyto panely nemají stejný výkon jako běžné fotovoltaické články. Jsou však neustále zlepšovány, a nakonec by mohly být instalovány v mnoha různých stavebních prvcích včetně domácích oken.

Praktické zkušenosti

„Naší první zkušeností v tomto zaměření byla fotovoltaická elektrárna Seelow na východu Německa, kde jsme měli na starosti mechanickou a DC část. Práce tedy zahrnovaly montáž podkonstrukcí, modulů, elektroinstalaci i montáž střídačů. Tento projekt měl kapacitu 750 kWp, během jejichž montáže bylo instalováno 2 628 modulů a 11 střídačů. V tomto projektu bylo sklo skleníku ponecháno neporušené a moduly byly instalovány pouze na jižní straně střech, takže toto místo nadále funguje jako skleník,“ dodává Spáčil.

Poslední fotovoltaická elektrárna na skleníku, kterou společnost GreenBuddies realizovala se nachází na severu Holandska a byla úspěšně spuštěna v červenci 2021. Instalace o výkonu 6 MWp se stavěla dva měsíce

Foto: Pohled na stavbu elektrárny na skleník- před a po dokončení díla

„Tato elektrárna má kapacitu 6 MWp. Během její konstrukce bylo instalováno 20 000 modulů a 29 střídačů. Na rozdíl od německého projektu, se zde náš klient ve svém pilotním projektu rozhodl pro montážní systém, který vyžadoval odstranění skla ze střech skleníků. První výzvou pro našeho klienta bylo tedy odstranění skla. Poté byly namontovány kovové profily (konstrukce patentované klientem) a posledním krokem byla montáž, připojení panelů a práce na DC vedení,“ upřesňuje Spáčil.

U všech prací bylo vždy nutné mít kromě standardního strojního zařízení také speciální plošiny používané pro stavbu skleníků. Stavební práce probíhaly přibližně 2 měsíce a jsme velmi rádi, že jsme byli součástí této zajímavé technické výzvy a součástí jejího úspěšného spuštění.

„Věříme, že toto zajímavé využití solárních modulů bude častější, protože toto řešení přináší pouze pozitiva,“ uzavírá Spáčil.